december 2022
po ut st št pi so ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
             

Dokumenty

Info k používaniu TS pre súťaže v skupinách
Informácia o možných nastaveniach software Tournament Planner v prípade súťaže v skupinách (Round Robin).
Správy ŠTK č.4
Správy ŠTK č.3
Správy ŠTK č.2
Správy ŠTK č.1 s Rozpisom súťaží pre súťažný ročník 2022
Návod na automatické vytvorenie výsledkovej listiny pri používaní Tournament Planneru
Návod na používanie programu na automatizované vytvorenie výsledkovej listiny zo súboru poradia hráčov exportovaného zo softvéru Tournament Planner.
Zoznam oprávnených osôb na prihlasovanie hráčov na turnaje M SR, GP A a O U11-U19
Postup pri používaní Tournament Planneru
Súťažný poriadok 2022
Bodovacia tabuľka turnajov M-SR a Grand Prix
Klasifikačný poriadok
Prestupový poriadok
Stanovy slovenského zväzu bedmintonu
Stanovy nadobudli platnosť po schválení členskou konferenciou dňa 19.07.2020. Zároveň dňom registrácie strácajú platnosť stanovy registrované pod číslom VVS/1…
Prihlasovací formulár na turnaje GP A a M SR
Zoznam trénerov
Aktuálny zoznam trénerov platný k 18.novembru 2022 nájdete v prílohe.
Zoznam rozhodcov
Aktuálny zoznam rozhodcov platný k 1.októbru 2022 nájdete v prílohe.
Trénerský poriadok
Losovací manuál
Postup pri losovaní turnaja GP, platný od 1.1.2018.
Rozhodcovský poriadok
Variabilné symboly platieb
strana: 1   novšie   staršie