Dokumenty

06.11.2023
28.8.2023
08.3.2023
Informácia o možných nastaveniach software Tournament Planner v prípade súťaže v skupinách (Round Robin).
Návod na používanie programu na automatizované vytvorenie výsledkovej listiny zo súboru poradia hráčov exportovaného zo softvéru Tournament Planner.
Stanovy nadobudli platnosť po schválení členskou konferenciou dňa 19.07.2020. Zároveň dňom registrácie strácajú platnosť stanovy registrované pod číslom VVS/1…
13.11.2014
Aktuálny zoznam trénerov platný k 1.augustu 2023 nájdete v prílohe.
13.11.2014
Aktuálny zoznam rozhodcov platný k 1.októbru 2022 nájdete v prílohe.
01.8.2014
Postup pri losovaní turnaja GP, platný od 1.1.2018.
strana 1 / 3
1 2 3

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov