Dokumenty

Informácia o možných nastaveniach software Tournament Planner v prípade súťaže v skupinách (Round Robin).
Návod na používanie programu na automatizované vytvorenie výsledkovej listiny zo súboru poradia hráčov exportovaného zo softvéru Tournament Planner.
Stanovy nadobudli platnosť po schválení členskou konferenciou dňa 19.07.2020. Zároveň dňom registrácie strácajú platnosť stanovy registrované pod číslom VVS/1…
13.11.2014
Aktuálny zoznam trénerov platný k 31.januáru 2024 nájdete v prílohe.
13.11.2014
Aktuálne zoznamy hlavných ako aj vrchných rozhodcov platných k 20.marcu 2024 nájdete v prílohách.
01.8.2014
Postup pri losovaní turnaja GP, platný od 1.1.2024.
O poskytovaní náhrad účastníkom akcií, ktoré zabezpečuje, alebo organizuje SZBe.
Formulár
Formulár
strana 1 / 2
1 2

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov