Návod na automatické vytvorenie výsledkovej listiny pri používaní Tournament Planneru

23. 11. 2020
Návod na používanie programu na automatizované vytvorenie výsledkovej listiny zo súboru poradia hráčov exportovaného zo softvéru Tournament Planner.

Tento program nám umožňuje automatizované vytvorenie výsledkovej listiny z turnaja pomocou súboru poradia hráčov exportovaného zo softvéru Tournament Planner.


Základným predpokladom, aby sme uvedený program mohli využiť, samozrejme je, že pre riadenie turnaja sme použili produkt Tournament Planner. Pritom nie je potrebné, aby výsledky boli publikované na internete, ale musia byť nahraté v TP. Keď je turnaj ukončený a všetky výsledky máme nahraté v TP, vyrobíme súbor poradí hráčov z turnaja nasledovne:


Klikneme na voľbu Report (v riadku na vrchu), potom vyberieme Tournament a potom Final Positions. Otvorí sa nám okno Print Final Positions. Vyberieme všetky disciplíny, zaškrtneme položku Show Member-ID a v položke Show zvolíme hodnotu Club. Potom klikneme na tlačítko Preview. Otvorí sa nám listina s poradím hráčov jednej disciplíny, ktorá by sa dala aj priamo tlačiť. Aby sme údaje dostali do súboru vo vhodnom tvare, klikneme na tlačítko (dve horné úvodzovky – tlačítko predposledné v hornom riadku). Následne sa nám otvorí voľba pre uloženie súboru vo formáte csv. Zvolíme si meno súboru a dáme ho uložiť do adresára, ktorý zvolíme. Tento súbor, ktorý takto vznikne, obsahuje poradia hráčov vo všetkých disciplínach z nášho turnaja vo formáte csv a bude vstupom pre spracovanie v rebríčkovom softvéri.


Vzniknutý súbor spracujeme v rebríčkovom softvéri nasledovne:

1.      V rebríčkovom softvéri v záložke Výsledková listina vyberieme voľbu Tvorba výsledkovej listiny zo súboru z TP

2.      Pomocou tlačítka Vybrať súbor vyberieme príslušný súbor a klikneme na tlačítko Načítaj súbor z TP.

3.      Zobrazí sa nám okno so štatistikou jednotlivých disciplín. Ak sme v našom turnaji nepoužili štandardné názvy disciplín, treba programu povedať, že ktorá disciplína je ktorá. Názvy disciplín, ktoré sme použili v našom turnaji sú uvedené hore za textom Final Positions of xxxx. Ku každému nášmu názvu disciplíny treba vybrať správnu disciplínu vo výberovom menu nižšie. Ak sme v turnaji použili štandardné názvy disciplín, máme správne disciplíny vo výberových menu predvolené a iba ich skontrolujeme.

4.      Vyplníme položky Typ turnaja, Kategória, Nadpis, Dátum turnaja, Organizátor, Miesto a Rozhodca, rovnako ako v doterajšom programe pre tvorbu výsledkovej listiny. Potom klikneme na tlačítko Vytvor listinu a vytvorí sa nám súbor s výsledkovou listinou vo formáte xml.

5.      Vytvorenú výsledkovú listinu si otvoríme, skontrolujeme a prípadne upravíme podľa potreby (napríklad upravíme položku dátum, ak turnaj trval viac než deň, prípadne pridáme nejaký komentár pod VL).

 

Niektoré nedostatky automaticky vytvorenej VL


Chcel by som upozorniť na to, že v niektorých prípadoch má automaticky vytvorená VL drobné nedostatky, ktoré treba ručne upraviť, napríklad:


  1. Ak hráč v niektorej disciplíne bol vylosovaný, ale vôbec nenastúpil, softvér TP ho síce správne nezaradí do VL, ale chybne vypíše poradie ostatných hráčov – vypíše také poradie ako keby uvedený hráč hral (napr. napíše hráčom poradia 9-16, hoci po vynechaní hráča, ktorý nenastúpil by tam malo byť 9-15). Takže je potrebné potom ručne opraviť tieto poradia.

  2. Ak hráč vzdá alebo nedohrá nejaký zápas, (ale odohral v danej disciplíne nejaký zápas alebo aspoň jeho časť) softvér TP ho vôbec nezaradí do VL, čo je v nesúlade s našimi predpismi. Podľa našich predpisov ak hráč odohrá aspoň časť nejakého zápasu, už má byť zaradený do VL, takže je potrebné ho tam ručne dohrať a tiež skontrolovať poradia hráčov v tejto disciplíne.

  3. Ak sa na turnaji hrá o poradia, treba tiež skontrolovať automaticky vytvorenú VL, pretože tam môžu byť nepresnosti najmä ak sa neodohrajú všetky plánované zápasy alebo sú tam nejaké kontumácie.

  4. Ak sa spracovávajú výsledky turnaja po nejakom časovom odstupe počas prestupového obdobia treba dať pozor na fakt, že VL sa vyrobí s aktuálnou hodnotou klubu hráča. To znamená, že ak hráč hral na turnaji za nejaký klub a po turnaji prestúpil, treba aby bol vo VL z turnaja bol uvedený klub hráča, za ktorý hral v čase turnaja, to znamená, že klub musíme vo VL ručne opraviť.

 

Spracoval: Filip Guldan

22.11.2020

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov