19.6.2024 - GP C U13, U17 Sliač

10. 6. 2024

P R O P O Z Í C I E
turnaja v bedmintone Grand Prix C U13 a U17

Organizátor:  Bedmintonový klub Kúpele Sliač

Miesto konania:  športová hala pri Základnej škole A. Sládkoviča  Sliač

Dátum konania:  19.6.2024 (streda)

Informácie:  Marta Suchá, mobil 0915 639 799 , email: sucha.marta@centrum.sk 

Právo účasti:  všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii  U13 a U17

Prihlášky:  do 18.6.2024 do 12:00 hod.

Hosp. náklady:  hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné:  5.-€

Vrchný rozhodca:  Mgr. František Lukáč

Prezentácia:  19.6.2024 do 8:30 hod.

Losovanie:  8:45 hod.

Otvorenie:  9:00 hod.

Košíky:  vlastné v schválenom poradí SZBe

Disciplíny:  dvojhra, štvorhra, mix

Hrací systém:  podľa počtu prihlásených hráčov

Rozhodovanie:  rozhodujú hráčky a hráči určení vrchným rozhodcom

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe  na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav,  SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

Sliač, 10.6.2024
Marta Suchá
štatutárny zástupca
BKK Sliač

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov