5.-7.4.2024 - GP A dospelých, Bratislava

20. 3. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A dospelých v bedmintone

Organizátor:  Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania:  Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka  https://scdubravka.sk

Dátum konania:  5.-7.4.2024 (piatok-nedeľa)

Právo účasti:  všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii dospelých

Prihlášky:  prihlášky do všetkých disciplín zasielajte emailom na adresu filip.guldan51@gmail.com najneskôr dňa 29.3.2024. Dňa 31.3.2024 bude zverejnený zoznam prihlásených hráčov a ich rozdelenie do hlavnej súťaže a kvalifikácie vo všetkých disciplínach. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!!

Vrchný rozhodca:  Matúš Sýkora

Disciplíny:  dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém:  vyraďovací na jednu porážku

Nasadenie:  podľa priebežných slovenských rebríčkov dospelých k 1.3.2024

Loptičky:  len pierkové Kawasaki TEAM 1

Úbor:  primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Štartovné:  9.-€ za každú disciplínu

Informácie:  Filip Guldan, mobil: 0904 308 349, email filip.guldan51@gmail.com

Časový program:
piatok:
losovanie kvalifikácie:   15:15 hod.
zahájenie kvalifikácie:   15:30 hod.
sobota:
losovanie hl. súťaž:         8:45 hod.
zahájenie:                         9:00 hod. mix
nedeľa:
zahájenie:                         9:00 hod. semifinále dvojhier a všetky finále              

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

Bratislava, 19.3.2024
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov