23.3.2024 - GP A U17, Prešov

11. 3. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A U17 v bedmintone

Organizátor:  BC Prešov

Miesto konania:  telocvičňa ZŠ Májové námestie Prešov – 5 ihrísk. Vchod aj parkovanie  z ulice Zimná

Dátum konania:  23.-24.3.2024 (sobota, nedeľa)

Informácie:  Daniel  Orlovský, mobil: 0905 218187, e-mail: orlovsky.dano@gmail.com

Prihlášky:  záväzné prihlášky do všetkých disciplín vrátane náhradníkov je nutné zaslať najneskôr do štvrtka 21.3.2024 do 16:00 hod. mailom na adresu: orlovsky.dano@gmail.com. Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu. Podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 11. Podmienky účasti na turnaji, pred losovaním nie sú povolené úpravy v párových disciplínach !!!               

Právo účasti:  všetci včas prihlásení hráči a hráčky s právom štartu v kategórii U17, registrovaní v SZBe, podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024,   bodu 3. Právo účasti na turnajoch Grand Prix

Hosp. náklady:  hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné:  8,-€ za hráča v každej disciplíne  

Vrchný rozhodca:  Daniel  Orlovský     

Časový program:
sobota:
prezentácia:        od 8:00 hod.
losovanie:            8:45 hod.
začiatok turnaja: 9:00 hod.
nedeľa: 
semifinále dvojhier a všetky finále:  od 8:30 hod.

Košíky:  vlastné, Kawasaki TEAM1

Disciplíny:  dvojhry, štvorhry, mix  

Hrací systém:  vyraďovací na jednu porážku

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do objektu telocvične len v prezúvkach.  Po otvorení turnaja v telocvični budú iba hráči, tréneri a rozhodcovia, vyhlásení na jednotlivé zápasy.

Prešov, 9.3.2024
Daniel Orlovský
štatutár BC Prešov 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov