2.3.2024 - GP C U17, Bratislava

17. 2. 2024

P R O P O Z Í C I E
oblastného turnaja Grand Prix C mladšieho dorastu v bedmintone

Organizátor:  Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania:  Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka https://scdubravka.sk

Dátum konania:  2.3.2024 - sobota

Právo účasti:  všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U17

Prihlášky:  prihlášky do všetkých disciplín zasielajte emailom na adresu filip.guldan51@gmail.com najneskôr dňa 29.2.2024 do 16.00 hod.

Vrchný rozhodca:  Matúš Sýkora

Disciplíny:  dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém:  vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Nasadenie:  podľa priebežných slovenských rebríčkov U17 k 1.3.2024

Loptičky:  vlastné v schválenom poradí

Úbor:  primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Štartovné:  6.-€  za každú disciplínu alebo 14.-€ za všetko

Informácie:  Filip Guldan, mobil 0904 308 349, email: filip.guldan51@gmail.com

Časový program:

prezentácia:         8:15 – 8:45 hod.

losovanie:             8:45 hod.

zahájenie:             9:00 hod. - mix

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

Bratislava, 17.2.2024
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov