24.2.2024 - OM dorasteneckých družstiev, Bratislava

12. 2. 2024

P R O P O Z Í C I E
Oblastných majstrovstiev dorasteneckých družstiev v bedmintone oblasť SR Západ

Organizátor: Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka https://scdubravka.sk

Dátum konania: 24.2.2024 - sobota

Informácie: Filip Guldan, mobil 0904 308 349, email: filip.guldan51@gmail.com

Vrchný rozhodca: Fridrich Matz

Právo účasti: len prihlásené družstvá: Spoje Bratislava A, Spoje Bratislava B, AS Trenčín, CEVA Trenčín, BK Nitra, AC UNIZA Žilina a BARBAR Skalica. Štartovať môžu hráči s právom štartu v kategóriách U19 a U17.

Súpisky: družstvá sú povinné pred začiatkom súťaže dať si potvrdiť súpisku riadiacim súťaže R. Bálintom

Systém súťaže: podľa Rozpisu súťaže OM družstiev článok 7

Štartovné: 25.-€ za každé stretnutie družstva

Prezentácia: 8:15 - 8:45 hod.

Rozpis stretnutí: 8:45 hod.

Zahájenie: 9:00 hod.

Loptičky: vlastné v predpísanom poradí len pierkové

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Postup: prvé dve družstvá postupujú na majstrovstvá SR

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

Bratislava, 12.2.2024
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov