23.2.2024 - GP C U17, Bratislava

12. 2. 2024

P R O P O Z Í C I E
oblastného turnaja Grand Prix C mladšieho dorastu v bedmintone

Organizátor: Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka https://scdubravka.sk

Dátum konania: 23.2.2024 - piatok

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči s právom štartu v kategórii U17

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín zasielajte emailom na adresu filip.guldan51@gmail.com najneskôr dňa 17.2.2024

Vrchný rozhodca: Filip Guldan

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie vo dvojhre, všetky disciplíny sa budú hrať na jeden set do 15 bodov

Nasadenie: podľa redukovaných slovenských rebríčkov U17 k 1.1.2024

Loptičky: vlastné v schválenom poradí

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 6.-€ za disciplínu

Informácie: Filip Guldan, mobil 0904 308 349, email filip.guldan51@gmail.com

Časový program:
prezentácia: 15:40 – 15:50 hod.
losovanie:     15:50 hod.
zahájenie:     16:00 hod. mix                                                                                                  

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

 

Bratislava, 12.2.2024
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov