11.2.202 - GP C U17, Bratislava

5. 2. 2024

P R O P O Z Í C I E
oblastného turnaja Grand Prix C mladšieho dorastu v bedmintone

Organizátor: Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka  https://scdubravka.sk

Dátum konania: 11.2.2024 - nedeľa

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U17

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín zasielajte emailom na adresu filip.guldan51@gmail.com najneskôr dňa 8.2.2024

Vrchný rozhodca: Matúš Sýkora

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov U17 k 1.1.2024

Loptičky: vlastné v schválenom poradí

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Štartovné: 6.-€ za každú disciplínu alebo 14.-€ za všetko

Informácie: Filip Guldan, mobil 0904 308 349, email filip.guldan51@gmail.com

Časový program:
prezentácia:         8:15 – 8:45 hod.
losovanie:             8:45 hod.
zahájenie:             9:00 hod. mix                                                                                                    

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

Bratislava, 27.1.2024
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov