20.-21.1.2024 - GP A U17, Dolný Kubín

11. 1. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A U17 v bedmintone

Organizátor: Bedmintonový oddiel SP Dolný Kubín

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín (4 kurty), GPS: 49.20869067916485, 19.294575780449986

Dátum konania: 20.-21.1.2024 (sobota, nedeľa)

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči a hráčky s právom štartu v kategórii U17, registrovaní v SZBe, podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 3. Právo účasti na turnajoch Grand Prix

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín vrátane náhradníkov je nutné zaslať najneskôr do štvrtka 18.1.2024 do 16:00 hod. mailom na adresu:             veselenyi@orava.sk. Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu. Podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 11. Podmienky účasti na turnaji, pred losovaním nie sú povolené úpravy v párových disciplínach !!!

Vrchný rozhodca: Jozef Vešelényi

Disciplíny: mix, dvojhry, štvorhry

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku

Nasadenie: podľa redukovaných rebríčkov SZBe U17 k 1.1.2024

Košíky: vlastné, Kawasaki TEAM 1 (podľa predpisu SZBe)

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodcov určí vrchný rozhodca turnaja

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 8.- €/ hráč za disciplínu

Informácie: Vešelényiová Anna, tel.: 0907 835 623

Časový program:
sobota:
8:45 hod. - losovanie
9:00 hod. - zahájenie (mix)
nedeľa:
9:00 hod. - semifinále dvojhier
10:00 hod. - finále všetkých disciplín

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Dolný Kubín 10.1.2024
Vešelényiová Anna
SP Dolný Kubín

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov