Zápisnica z VV 20082023

22. 8. 2023
Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru, ktorý sa uskutočnil 20.augusta 2023 vo Zvolene.

ZÁPISNICA 2/2023

zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe

20.augusta 2023 (10:00 – 15:00), Hotel Tenis, City Resort Zvolen

 

Prítomní: Anton Siažik (AS), Richard Bálint (RB), Michal Matejka (MM), Júlia Poláčková (JP), Ladislav Koribský (LK)

Online: Juraj Knapp (JK)

Zamestnanci SZBe: Zuzana Rajdugová (ZR)

Ospravedlnený: Mia Tarcalová (MT)

 

PROGRAM:

1/ Otvorenie, schválenie programu

2/ Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV

3/ Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže

·       projekt „Začni s bedmintonom“

·       školský šport

 

4/ Športovo-technická komisia 

·       organizácia a informácie o sezóne 2023

           

5/ Trénersko-metodická oblasť

·       informácia o reprezentáciách a sústredeniach do konca roku 2023

·       plánované výjazdy reprezentácií

·       predĺženie zmluvy so zahraničnou trénerkou

 

6/ Ekonomika SZBe

·       aktuálny prehľad hospodárenia

 

7/ Airbedminton

 • prehľad turnajov, dohrávanie sezóny a plány na rok 2024

 

10/  Medzinárodné turnaje na Slovensku

 • Prezidentský pohár
 • Slovak Junior
 • Slovak Youth U17
 • Slovak Open 2024

 

11/ Rôzne

 

Bod 1. – Otvorenie, schválenie programu

AS otvoril zasadnutie VV, privítal účastníkov a informoval o tom, ako bude zasadnutie prebiehať.

23.2. 46

 • VV schvaľuje program zasadnutia, zo dňa 20.08.2023.
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0  

Bod 2. – Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV

Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV

23.2.30 (28.03.2023)

 • VV schvaľuje zvýšenie hodinovej sadzby trénerom pracujúcim ako SZČO z 10 na 12 eur.
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

23.2.31 (28.03.2023)

 • VV berie na vedomie vzdanie sa reprezentácie Andreja Petroviča
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

23.2.32 (28.03.2023)

 • VV berie na vedomie vzdanie sa funkcie v ŠTK - Mareka Horníka
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

23.2.33 (28.03.2023)

 • VV berie na vedomie vzdanie sa funkcie v ŠTK – Michala Palicu
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

23.2.34 (05.04.2023)

 • VV schvaľuje účasť trénerky Judith Meulendijks a hráčov Milana Dratvu s Katarínou Vargovou na Európskych hrách, ktoré sa uskutočnia 21.6.-2.7.2023 v Poľsku.
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1

23.2.35 (24.04.2023)

 • VV schvaľuje zaradenie Kvetoslavy Sopkovej do širšej reprezentácie U17.
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1

23.2.36 (30.04.2023)

 • VV schvaľuje prijatie cudzej štátnej príslušníčky, Ukrajinky Kateryny Zhuravskej, ako členky SZBe za oddiel BK Rimavská Sobota.
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

23.2.37 (23.05.2023)

 • VV schvaľuje prijatie cudzej štátnej príslušníčky, Rusky Darie Kotovej, ako členky SZBe za oddiel BPR Bratislava.
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

23.2.38 (09.06.2023)

 • VV schvaľuje Smernicu o verejnom obstarávaní s platnosťou od 1.6.2023.
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1

23.2.39 (14.06.2023)

 • VV súhlasí s odpísaním pohľadávok -  neuhradených poplatkov z rokov 2016 a 2019 v celkovej výške 3 265 eur.
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1

23.2.40 (20.06.2023)

 • VV schvaľuje účasť slovenského tímu na Majstrovstvách sveta juniorov v americkom Spokane, v termíne 25.9.-8.10.2023 v počte 2+2+tréner.
 • ZA: 4, PROTI: 2, ZDRŽALI SA: 1, NEHLASOVALI: 0

23.2.41 (23.06.2023)

 • VV schvaľuje nomináciu na Majstrovstvá Európy U17, ktoré sa uskutočnia 4.-12.augusta v Litve, v zložení - tréneri: Judith Meulendijks, Ján Fiľ, hráči: Andrej Suchý, Alex Petrovič, Erik Hajdu, Andrej Macek, Lea Kyselicová, Karin Goldiánová, Ela Bieleschová a Kvetoslava Sopková.
 • ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 2

23.2.42 (23.06.2023)

 • VV schvaľuje, že v rámci letného reprezentačného sústredenia, ktoré sa uskutoční 24.-29.7. v Košiciach budú na kemp, v rámci monitoringu, pozvaní aj extra hráči, menovite Vanessa Osadská, Eva Sárená, Emma Žiačiková, Viktor Pavlovič, Jakub Sucháň a Juraj Marek.
 • ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 2

23.2.43 (12.07.2023)

 • VV na základe zaslaných ponúk schvaľuje značku Kawasaki ako nového partnera zväzu na obdobie od 1.8.2023 do 31.12.2025.
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

23.2.44 (25.07.2023)

 • VV schvaľuje usporiadanie Členskej konferencie v športovom centre M-ŠPORT, v Trenčíne, 10.septembra 2023, o 15:00 hod.
 • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

22.2.45 (04.08.2023)

·       VV schvaľuje rozdelenie financií z PUŠ 2023 na aktívnych športovcov do 23 rokov v celkovej sume 41 923 €.

 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1

 

3. Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže

Projekt „Začni s bedmintonom“

ZR v krátkosti zhrnula aktuálne plány školení, ktoré by sa mali do konca sezóny 2023 uskutočniť v 2 – 5 mestách na Slovensku. Informovala, že úvodné školenie v roku 2023 prebehlo v Spišskom Bystrom za účasti 17-tich učiteľov. Zároveň dodala, že na budúci rok bude nutné vyškoliť ďalších trainer/tútorov ak chceme program posunúť na vyššiu úroveň, vzhľadom na jeho potenciál nielen na ZŠ a SŠ.  

Školský šport

Bola podaná aj informácia o úspešnom organizovaní Školských MSR, a to ako stredných tak základných škôl. Juraj Knapp informoval o aktuálnom dianí v školskom športe. Školské bedmintonové súťaže budú v ročníku 2023/24 pokračovať a to vo formáte ako bol minulý ročník. Ministerstvo zastreší súťaže študentov až po finále M-SR.  Súťaže základných škôl budú tak isto ako v  minulom ročníku pod ministerstvom školstva dotiahnuté na úroveň majstrovstiev kraja a SZBe môže v prípade záujmu zorganizovať M-SR. Oficiálne M-SR budú v máji 2024 v Trenčíne. SZBe sa zapojí aj do aj do organizovania kvalifikácie a vyslania športovcov na medzinárodné školské majstrovstvá (International School Sport Federation – ISF vo veku 13 – 18 rokov). Kalendár súťaží ISF je stále v procese prípravy, budú v Bahrajne, pravdepodobne v októbri 2024. Podmienkou je však finančne sa spolupodieľať na výjazde tak zo strany SZBe ako aj zo strany postupujúcich škôl. Presné vyčíslenie nákladov zatiaľ nie je k dispozícii.

Bod 4. Športovo-technická komisia 

Organizácia a informácie o sezóne 2023

RB podal správu o priebehu sezóny 2023, o vydaní aktuálnych rebríčkov a o organizátoroch Majstrovstiev Slovenska 2023.

23.2.47

 • VV poveruje RB zistiť technické zabezpečenie a možnosti na online vysielanie pri jednotlivých organizátoroch Majstrovstiev Slovenska.
 • Termín: do 31.8.2023
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Bod 5. Trénersko-metodická oblasť

Informácia o reprezentáciách a sústredeniach, plánované výjazdy a predĺženie zmluvy so zahraničnou trénerkou

ZR v skratke informovala o priebehu sezóny 2023, o odohraných ako aj plánovaných turnajoch. Hráči v kategórii U17 absolvovali počas augusta Majstrovstvá Európy U17 v Litve. K danému podujatiu sa vyjadril aj AS, ktorý neskrýval rozčarovanie nad správaním sa niektorých hráčov na kurte počas šampionátu.

Vrcholmi sezóny pre reprezentantov by v nasledujúcom období mali byť Majstrovstvá sveta jednotlivcov, Majstrovstvá sveta juniorov a kvalifikácia na Majstrovstvá Európy mužských a ženských družstiev. Ženy svoju kvalifikačnú skupinu odohrajú v Azerbajdžane, muži v Škótsku.

V rámci Majstrovstiev sveta juniorov, ktoré sa uskutočnia 25.9.-8.10.2023 v americkom Spokane bola od trénerov predložená mominácia.

23.2.48

 • VV schvaľuje nomináciu na Majstrovstvá sveta juniorov, ktoré sú na programe 25.9.-8.10.2023 v americkom Spokane, v zložení: tréner: Judith Meulendijks, hráči: Matúš Poláček, Andrej Suchý, Johanka Ivanovičová, Lea Výbochová, náhradníci: Richard Pavlík, Lucia Vašatová.
 • ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1

Vzhľadom na blížiace sa vrcholné podujatia prebehla diskusia o predĺžení zmluvy so zahraničnou trénerkou. Informácie a rozhodnutie o predĺžení zmluvy budú na VV prejednané po návrate z MSJ.

Takisto bola rozobraná podpora hráčov v zahraničnom Centre of Excellence.

23.2.49

 • VV schvaľuje zrušenie financovania S.Slosiarikovej v Centre of Excellence do konca sezóny 2023.
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

23.2.50

 • VV aj naďalej podporí financovanie M.Dratvu v Centre of Excellence, a to do konca sezóny 2023, avšak ruší podporu mentálneho trénera.
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Pri podpore reprezentantov by mali byť jasne stanovené podmienky, podľa ktorých by sa hráči od novej sezóny mohli riadiť.

23.2.51

 • VV ukladá ZR a MM za úlohu vypracovať model podpory reprezentantom v zahraničných centrách, ktorý by bol platný od 1.1.2024, a ktorý by mal zahŕňať možnosti tréningov v zahraničí, konkrétne v Česku, Maďarsku, Poľsku, či Rakúsku.  
 • Termín: do 30.11.2023
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Bod 6. Ekonomika SZBe

ZR informovala o aktuálnej ekonomickej situácii SZBe, pričom VV zobral na vedomie prehľad hospodárenia k 31.07.2023.

Správa o hospodárení k 31.07.2023 je súčasťou prílohy.

Bod 7. Airbedminton

ZR informovala o odohraných turnajoch, ktoré sa uskutočnili počas júla v Prešove, Trenčíne a na Teplom Vrchu. Všetky tri boli kvalitne obsadené a odohrané na úrovni. Posledným letným turnajom v kalendári bude záverečný turnaj v Prešove, ktorý sa uskutoční 26.8.2023 v Beach klube.  

V rámci Airbedmintonu je nutné hľadieť dopredu a rozmýšľať nad ďalšou sezónou, ktorá by tak ako tento rok mohla zvýšiť povedomie ľudí o našom športe a prilákať hráčov nielen na piesok či tvrdý povrch, ale neskôr aj do hál.

Bod 8. Medzinárodné turnaje na Slovensku

Prezidentský pohár

ZR informovala o rozoslaní pozvánok na extraligové kluby, ako aj o pozvánkach do zahraničia, ktoré smerovali do Čiech, Maďarska, Poľska a Rakúska. V danom prípade bude nutná spoločná debata a nájdenie vhodného termínu na ďalší ročník, ktorý by mal rozbehnúť tradíciu tohto podujatia. Zahraniční susedia sú naklonení spolupráci a tešia sa na ďalšiu sezónu, v ktorej by sa turnaj mal rozbehnúť.

Slovak Junior a Slovak Youth U17

MM podal informáciu, že príprava na oba turnaje prebieha podľa plánov.

Slovak Open 2024

23.2.52

 • VV na základe výhodnejšej cenovej ponuky ruší organizáciu turnaja v NTC a presúva miesto konania do Multifunkčnej haly pri Dome športu.
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

23.2.53

 • VV v rámci turnaja Slovak Open 2024 poveruje ZR prípravou aktuálnej finančnej kalkulácie a všetkých podrobností, ktoré s turnajom súvisia.
 • Termín: do 30.9.2023
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Bod 9. Rôzne

Členská konferencia

23.2.54

 • VV poveruje vedením Členskej konferencie, ktoré sa uskutoční 10.9.2023 v Trenčíne, prezidenta SZBe, Antona Siažika.
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Vrchní a hlavní rozhodcovia

23.2.55

 • VV schvaľuje, že školenie hlavných rozhodcov prebehne počas Majstrovstiev Slovenska U19, ktoré organizuje SZBe, v termíne 9.-10.12.2023 (miesto bude včas upresnené).
 • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Zapísala: Zuzana Rajdugová, generálna sekretárka SZBe

Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 22.08.2023

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov