september 2023
po ut st št pi so ne
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
             

Propozície Oblastných majstrovstiev U11 oblasť SR Východ, Prešov 10.6.2023P R O P O Z Í C I E
Grand Prix O U11 – oblasť SR Východ v bedmintone

 

Organizátor: BC Prešov

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Májové námestie Prešov – 5 ihrísk. Vchod aj parkovanie  z ulice Zimná

Dátum konania: 10.6.2023 - sobota

Informácie: Daniel  Orlovský, mobil: 0905 218187, e-mail: orlovsky.dano@gmail.com

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať najneskôr do štvrtku 8.6.2023 do 16:00 hodiny emailom na adresu: orlovsky.dano@gmail.com. Prihlasovať môže iba štatutár klubu a osoba ním poverená. Hráči neprihlásení do tohoto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho na horeuvedenú mailovú adresu ! Úpravy dvojíc v párových disciplínach sú povolené pred začiatkom losovania.

Právo účasti: všetci prihlásení a včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U11 oblasť Východ 

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné: 12,- € za hráča za všetky disciplíny

Vrchný rozhodca: Daniel  Orlovský     

Časový program:
Prezentácia:               od 7:30 hod.
Losovanie:                  8:15 hod.
Začiatok turnaja:       8:30 hod.

Košíky: vlastné v schválenom  poradí  SZBe

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix  

Hrací systém: vyraďovací na jednu porážku, so zápasmi o poradie v dvojhrách

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Vstup do objektu telocvične len v prezúvkach.  Po otvorení turnaja v telocvični budú iba hráči, tréneri a rozhodcovia, vyhlásení na jednotlivé zápasy.

 

Prešov, 27.5.2023
Daniel Orlovský
štatutár BC Prešov 

1. 6. 2023