jún 2023
po ut st št pi so ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
             

Propozície Grand Prix Q U13, Prešov 11.3.2023P R O P O Z Í C I E
oblastného kvalifikačného turnaja – Grand Prix Q U13 v bedmintone

 

Organizátor: BC Prešov

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Májové námestie Prešov - 5 ihrísk. Vchod aj parkovanie  z ulice Zimná

Dátum konania: sobota, 11.3.2023

Informácie: Daniel  Orlovský, mobil: 0905 218187, e-mail: orlovsky.dano@gmail.com

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín  zasielajte  na vyššie uvedenú adresu do 9.3.2023 do 18:00 hod.

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U13, registrovaní v oddieloch oblasti SR Východd s výnimkou hráčov, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U13, ktorý sa uskutoční 1.4.2023 v Púchove (Škrabák Š., Černák, Chlúda, Dzivý Balucha, Berezovskij, Orlovský, Fodorová, Brašeňová, Sopková T.,Marettová, Ťapajáková, Orosová, Berezovska)

Postup na GPA: 6 + 6 hráčov podľa poradia v dvojhre

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné: 12.-€ za hráča na všetky disciplíny

Vrchný rozhodca: Daniel  Orlovský     

Prezentácia: 11.3.2023 od 7:30 hod. v telocvični školy

Losovanie: 8:15 hod.

Otvorenie: 8:20 hod.

Košíky: vlastné v schválenom  poradí  SZBe

Disciplíny: dvojhry, štvorhry a miešaná štvorhra  

Hrací systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

                              

Prešov, 1.3.2023
Daniel Orlovský
štatutár BC Prešov 

3. 3. 2023