Pozvánka na školenie a skúšky I.kvalifikačného stupňa hlavného rozhodcu SZBe

17. 3. 2022
SZBe organizuje školenie a skúšky I. kvalifikačného stupňa hlavného rozhodcu bedmintonu (U1) v dňoch 02.-03.04.2022 v Banskej Bystrici, počas GP „A“ U19, ktorý bude zároveň testovacím turnajom na EYOF 2022.

Rozhodca bedmintonu I. kvalifikačného stupňa získava najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent I. stupňa je špecializovaný rozhodca bedmintonu, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží.

Podmienkou získania kvalifikačného stupňa je úspešné absolvovanie teoretickej a praktickej časti školenia.

Rozhodcom sa môže stať každý člen SZBe vo vekovom rozmedzí 15 - 65 rokov, ktorý je registrovaný v SZBe.

Podmienkou je znalosť pravidiel bedmintonu.

Účastníci si ubytovanie a cestovné náklady hradia sami.

Program školenia:

Sobota, 02.04.2022        08,00 -  10,00    teoretická časť

                                           10,00 -  18,00    praktické rozhodovanie + konzultácie

Nedeľa, 03.04.2022        09,00 – 11,00    test pravidiel s vyhodnotením    

                               

V budúcnosti budú hlavní rozhodcovia nominovaní na vrcholné domáce turnaje.

V prípade Vášho záujmu Vás poprosíme o potvrdenie účasti vyplnením jednoduchého registračného formulára, ako záväznej prihlášky s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy bydliska, e-mailu, telefonického kontaktu a čísla registrácie najneskôr do 25.3.2022. 

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/UfsW6dRtkfiLKQA26

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov