Správy ŠTK č. 7

16. 3. 2022
ŠTK SZBe zverejnila Správy ŠTK č. 7

Správy ŠTK č. 7

 

1. Začiatok sezóny 2022
ŠTK posunula začiatok novej sezóny na 1.4.2022.

2. M SR kategórií U11, U15, U17, dospelých a súťaže družstiev.
Majstrovstvá Slovenska 2021, ktoré sa neodohrali v sezóne 2021 sa uskutočnia v Trenčíne v nasledovných termínoch:
U11:       12.3.2022
U15:       26.3.2022
U17:      12.-13.3.2022
dospelí: 25.-27.3.2022

Súťaže družstiev dospelých sa uskutočnia v nasledovných termínoch:
Extraliga:      5.-6.3.2022
III. liga:        19.3.2022
II. a IV.liga:  20.3.2022

3. Priebežné rebríčky sezóny 2021
Priebežné rebríčky všetkých kategórií, sú platné od 1.11.2021. Tieto rebríčky sú k nahliadnutiu na stránke SZBe a www.rebricky.bedminton.sk.
Do priebežných rebríčkov sa započítavajú:
- k 1.11.2021 dva najlepšie výsledky z turnajov ročníka 2021 a konečných (u mládeže redukovaných) rebríčkov zo sezóny2020, ktoré budú započítané ako výsledok jedného turnaja GP "A" s koeficientom 10
Tieto rebríčky budú slúžiť k nasadeniu hráčov na M SR.

4. Zoznam postupujúcich hráčov na M SR, ktoré sa budú konať v marci 2022:
U11:
Koščák, Kozinka M. M., Beňovič, Škrabák, Chlúda, Cejzl, Otruba Martin, Sloboda, Šimko, Černák, Komár Otruba Juraj, Havko, Horváth, Papp, Gabrhel, Ďurik, Janeček, Miháľ, Krnáč, Struhár, Brunai, Kašo, Kováčik
Fodorová, Šarlayová Liliana, Skorkovská, Orosová, Vojtíšková, Sopková, Pauková, Ťapajáková, Čudaiová, Talčíková, Kožárová, Chválová, Oravcová, Tömösváryová, Bajdichová, Urbanová, Briššová, Žlnayová, Radimáková, Chomisteková, Benková, Tóthová, Šarlayová Sára, Brašeňová

U15:
Marek, Fischer, Petrovič Alex, Macek, Hajdu, Suchý, Pavlovič, Vetrák, Sucháň, Petrovič Andrej, Diro, Szabo, Výboch, Antal, Kovaľ, Kuzica, Uhričík, Brodziansky, Bogáň, Kozinka David Antonio, Matz Viktor, Leško, Kleň, Potoma
Kyselicová, Žiačiková, Bieleschová, Václavíková, Kováčová, Hálová, Sárená, Lachová, Osadská, Škutová, Goldiánová, Gaľová, Bérešová, Šebová,  Baumannová, Vašatová, Sopková Kvetoslava, Antošková, Fischer, Flochová, Szováková, Mišunová, Eliašková, Volšíková

U17:
Pavlík, Gabrhel, Petrovič Peter, Poláček, Ondrejčák, Dzurňák, Suchý, Závodský, Plevák, András, Marek, Petrovič Alex, Streharski, Macek, Bielesch, Sucháň, Hajdu, Vojtek, Diro, Petrovič Andrej, Pernis, Hajduch, Pintrava, Kolibár
Ivanovičová, Výbochová, Skorkovská, Michalková Nina Milada, Stašková, Vašatová Lucia, Hodásová, Lázárová, Goldiánová, Šillingová, Černajová, Gaľová, Vojtíšková, Kyselicová, Bieleschová Paulína, Bogušová, Kozloková, Žiačiková, Bieleschová Ela, Valentíková, Šebová, Pastulová, Ďurmeková, Vašatová Hana

dospelí:
Podľa Rozpisu súťaží 2021, čl. VIII. Rozpis Majstrovstiev SR jednotlivcov U11-U19, dospelých a veteránov, bodu A:
Na M SR dospelých sú v jednotlivých disciplínach povolené nasledovné maximálne počty štartujúcich: DM 28, DŽ 24, ŠM 16, ŠŽ 12, MIX 24. Právo účasti majú najlepší včas prihlásení registrovaní hráči podľa prie-bežných rebríčkov jednotlivých disciplín k 1.11. Po uzávierke prihlášok nie je možné meniť zloženie dvojíc v párových disciplínach, možné je len odhlásenie. V prípade, že v niektorej disciplíne je na poslednom postupovom mieste viac kandidátov z dôvodu rovnakého rebríčkového postavenia, povoľuje sa štart na M SR v tejto disciplíne všetkým týmto rovnocenným kandidátom, takže sa v takomto prípade zvyšuje cel-kový počet štartujúcich v tejto disciplíne.

5. Hosťovania.
Hosťovania slovenských hráčov, ktoré boli platné do 31.12.2021 budú automaticky predĺžené do 31.3.2022, avšak len za podmienky, že hráč bude mať predĺžené členstvo na sezónu 2022.
Hosťovania zahraničných hráčov v slovenských kluboch budú automaticky predĺžené do 31.3.2022.

6. Súpisky družstiev
ŠTK rozhodla, že kluby môžu dopísať na aktuálne súpisky družstiev aj hráčov narodených v roku 2007.
Doplnené súpisky je nutné zaslať na kontrolu a potvrdenie riadiacim súťaží príslušných líg.

7. Predĺženie registrácie klubov
Do 31.12.2021 si predĺžil registráciu v SZBe ešte klub BK ŽO Šamorín. Stav počtu registrovaných klubov v SZBe tak dosiahol k 31.12.2021 počet 50.


Celé Správy ŠTK nájdete v priloženom súbore. 


Klenovec, 15.3.2022
Richard Bálint
predseda ŠTK SZBe           

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov