Adresár SZBe

23. 7. 2014
Slovenský zväz bedmintonu:
Slovenská 19, Prešov
registrácia MV SR VVS/1-900/90-2938-10
IČO: 30811546
DIČ: 2020888606
č.ú.: 5049783686/0900
IBAN: SK8309000000005049783686
BIC-SWIFT: GIBASKBX
Kancelária SZBe:
Slovenský zväz bedmintonu
Kúpeľná 6, 080 01 Prešov
e-mail: sekretar@bedminton.sk
tel. mobilný: 0905 193 404

Prezident SZBe:
Anton Siažik
Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica
tel. mobilný: 0905 691 279
e-mail: bedminton.tono@gmail.com

Generálny sekretár/manažér SZBe:
Mgr. Zuzana Rajdugová
K amfiteátru 2, 080 01 Prešov
tel. mobilný: 0905 193 404
e-mail: sekretar@bedminton.sk , bedminton@bedminton.sk

Športovo-technický manažér:
(Registrácie, prestupy, hosťovania...)
Richard Bálint
Sládkovičova 226, 980 55 Klenovec
telefón: 0905 322 105
e-mail: stk@bedminton.sk

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov