Revízna komisia

23. 7. 2014
Predsedkyňa - kontrolór:
Jana Hliničanová Msc
Kubranská 291
911 01  Trenčín
mobil: 0043 676 348 5683
e-mail: j.hlinicanova@gmail.com

Člen:

Mgr. Tibor Kessler
Gorkého 10, 080 01 Prešov
telefón: 0907/317 438 (m)
e-mail: kesslertibor@zoznam.sk

Člen:
Ing. Ladislav Tomčko
Wuppertálska 3, 040 11 Košice
telefón: 0903 974 582 (m), 055/ 643 64 11
e-mail: lacotomcko@centrum.sk

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov