Propozície Grand Prix Q U13, Púchov - 3.10.2020P R O P O Z Í C I E
Oblastného kvalifikačného turnaja GRAND PRIX Q U13 v bedmintone


Usporiadateľ: Bedmintonový klub RACQUETS Púchov

Miesto konania: Šport Aqua Púchov  (pri Váhu) , Nábrežie slobody 1926/4; 020 01 Púchov – 4 ihriská www.sportaqua.sk ; GPS súradnice: N 49.123564 / E 18.331126 

Dátum konania: 3. októbra 2020 – SOBOTA

Informácie: Miloslav Čuntala,  tel.:  0902 414 313, e-mail: c.milos85@gmail.com

Prihlášky: zasielať na e-mailovú adresu  c.milos85@gmail.com, najneskôr do 01.10.2020 do 18.00 hod.

Časový program:
Prezentácia:    do 08:30 hod. (možnosť nahlásiť párové disciplíny)
Losovanie:      08:45 hod.
Zahájenie:       09:00 hod. - MIX

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči registrovaní v oddieloch SR Západ s právom štartu v kategórii U13 s výnimkou hráčov, ktorí postupujú priamo na GP „A“ U13 (A. Suchý, L. Výboch, M. Potoma, R. Szabo, M. Staňo, M. Šulek, E. Žiačiková, E. Bieleschová, L. Klačanská, K. Fischer, D. Flochová, Ch. Hálová, E. Eliášková), ktorý usporiada dňa 10.10.2020 BKR Púchov.

Hosp.  pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 8.- € / hráč za všetky disciplíny

Vrchný rozhodca: Miloslav Čuntala

Košíky: vlastné v schválenom poradí SZBe

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix (párové disciplíny sa hrajú iba na jeden set)                                  

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhrách

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov U13 k 1.3.2020

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Postup na GP A: najlepších 5+5 hráčov podľa poradia v dvojhre

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťaži SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav, SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Hráči a všetci zúčastnení, sú povinní dodržiavať všetky usmernenia v súvislosti s pandémiou COVID 19 !!!
Manuál COVID 19, podľa ktorého bude organizátor postupovať je zverejnený na stránke SZBe.

 

V Púchove 24.09.2020
Ing. Miloslav Čuntala
BKR Púchov

28. 9. 2020