Propozície Grand Prix Q U17, Rožňava 4.10.2020P R O P O Z Í C I E
oblastného kvalifikačného turnaja - Grand Prix Q U17 v bedmintone

 

Usporiadateľ: KGB Rožňava

Miesto konania: Športová hala, Štítnická, 048 01 Rožňava

Dátum konania: 4.10.2020 (nedeľa)

Vrchný rozhodca: ing. Jozef Vešelényi

Časový program:
Prezentácia:         8:30 - 8:45 hod. hod. (možnosť nahlásiť párové disciplíny)
Losovanie:           8:45 hod.
Zahájenie:            9:00 hod. - mix

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči registrovaní v oddieloch SR Východ s právom štartu v kategórii U17 s výnimkou hráčov, ktorí postupujú priamo na GP „A“ U17, ktorý usporiada v dňoch 17.-18.10.2020 Slávia TU Zvolen (J. Dzurňák, P. Polák, S. Páleš, A. Pavlovič, M. Ház, S. Slosiariková, M. Telehaničová, E. Stašková).

Postup na GP A: najlepších 5+5 hráčov podľa poradia v dvojhre

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix (v prípade veľkej účasti párové disciplíny sa hrajú len na jeden set)

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku (+ zápasy o poradie podľa počtu účastníkov)

Nasadzovanie: podľa priebežného rebríčka k 1.3.2020

Košíky: vlastné, v schválenom poradí SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: hráči určení vrchným rozhodcom

Košíky: vlastné, v schválenom poradí

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady klubu, prípadne na vlastné náklady

Štartovné: 7.- € / hráč (v cene je aj malé občerstvenie)

Prihlášky: mailom na imonpatrik@gmail.com do piatka 2.10.2020 do 20:00 hod.

Informácie: Patrik Šimon: imonpatrik@gmail.com, tel. č. 0915 261 608

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko, a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Hráči a všetci zúčastnení, sú povinní dodržiavať všetky usmernenia v súvislosti s pandémiou COVID 19 !!!

Manuál COVID 19, podľa ktorého bude organizátor postupovať je zverejnený na stránke SZBe.

 

Rožňava 21.9.2020
Patrik Šimon
za KGB Rožňava                                                                                                                            

23. 9. 2020