Propozície Grand Prix C dospelých, Bratislava 3.10.2020 (Koliba Mix Cup)P R O P O Z Í C I E
Grand Prix C v bedmintone mixového turnaja (IX. ročník)

 

Organizátor: ŠKBe Koliba Bratislava

Miesto konania: BBC - Vlčie Hrdlo 1037/73, 821 07 Bratislava

Dátum konania: 3.10.2020 (sobota)

Právo účasti: registrovaní hráči SZBe s právom štartu

Prihlášky: do piatka 2.10.2020, 18:00, e-mail: peto.scholtz@gmail.com, mobil: 0905 405 133

Ceny pre víťazov: dvojice umiestnené na prvých troch miestach získajú vecné ceny a ručne robené plakety ( budú aj ceny útechy :-)

Vrchný rozhodca: RNDr. Peter Scholtz

Disciplíny: zmiešaná štvorhra

Herný systém:  podľa počtu prihlásených

Nasadenie:        podľa platného rebríčka dospelých

Košíky: vlastné v schválenom poradí

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: hráči určení vrchným rozhodcom

Štartovné: 6.- € / osoba     

Informácie: Peter Scholtz, 0905 405 133, peto.scholtz@gmail.com

Časový harmonogram: 
prezentácia:         09:45 hod.
losovanie:             09:55 hod.
začiatok turnaja: 10:00 hod.

Upozornenie:   hráči rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.


Hráči a všetci zúčastnení, sú povinní dodržiavať všetky usmernenia v súvislosti s pandémiou COVID 19 !!!
Manuál COVID 19, podľa ktorého bude organizátor postupovať je zverejnený na stránke SZBe.

 

Bratislava, 24.8. 2020
RNDr. Peter Scholtz
predseda ŠKBe Koliba Bratislava

23. 9. 2020