Propozície Grand Prix A dospelých, Ilava 2.-4.10.2020P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A dospelých v bedmintone

 

Organizátor:  Bedmintonový oddiel TJ Sokol Ilava

Miesto konania: Športová hala TJ Sokol Ilava , Mládežnícka 984 , 019 01 Ilava. MOST CEZ KANÁL Z DIALNIČNÉHO PRIVÁDZAČA JE UZAVRETÝ, PRÍJAZD JE MOŽNÝ LEN CEZ MESTO POPOD ŽELEZNICU !!!!!

Dátum konania: piatok - nedeľa, 2.-4.10.2020

Právo účasti: všetci včas prihlásení s právom štartu v kategórii dospelých, registrovaní v SZBe alebo zahraniční hráči

Prihlášky:  záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi  emailom na adresu klacko.jan@gmail.com najneskôr dňa 25.9.2020 (piatok) !!! Hráči prihlásení po tomto termínu nebudú môcť štartovať. Dňa 27.9.2020 bude verejnený zoznam prihlásených hráčov a ich rozdelenie do hlavnej súťaže a kvalifikácie vo všetkých disciplínach. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!!

Vrchný rozhodca: Ján Klačko

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Systém: turnaj sa hrá podľa Rozpisu súťaží GP – najmä článku 7 a tiež podľa platných ŠTDB

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov Grand Prix dospelých k 1.3.2020

Košíky: len pierkové FZ FORZA VIP

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, TJ, klubu

Štartovné: 4.- € hráč/ disciplína

Informácie: na mailovej adrese ilsportbar@gmail.com, tel.: 0905 644 227

Časový program:             
piatok:   14:40 hod.            - losovanie kvalifikácie
               15:00 hod.            - zahájenie kvalifikácie
sobota:  10:45 hod.            - losovanie hlavnej súťaže
               11:00 hod.            - zahájenie hlavnej súťaže
nedeľa:  10:00 hod.            - semifinále dvojhier a všetky finále

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe


Hráči a všetci zúčastnení, sú povinní dodržiavať všetky usmernenia v súvislosti s pandémiou COVID 19 !!!
Manuál COVID 19, podľa ktorého bude organizátor postupovať je zverejnený na stránke SZBe.

 
V Ilave 19.9.2020
Marian Horák
Badminton Sokol Ilava

 

21. 9. 2020