Žiadosť o povolenie štartu v zahraničnom klube

Formulár


K žiadosti je potrebné priložiť doklad o uhradení poplatku.

* v prípade člena mladšieho ako 15 rokov podpis zákonného zástupcu

29. 7. 2014