december 2017
po ut st št pi so ne
       
25
26
27
28
29
30
31
             

Trebišovská amatérska liga

  23. 1. 2018


BEDMINTONOVÝ KLUB BKT TREBIŠOV

Vážené dámy, vážení páni, dievčatá a chlapci, rekreační športovci! Bedminton... Zaujal vás tento šport? Príďte medzi nás. Bedmintonový klub BKT Trebišov má vyše 50 ročnú tradíciu. Športovým a tréningovým centrom je už takmer 30 rokov telocvičňa Základnej školy na Komenského ul. v Trebišove. Tréningy sú v utorok a vo štvrtok od 17.30-19.30 hod. Náš klub podporuje aj mesto Trebišov a ZŠ na Komenského ul..

TREBIŠOVSKÁ AMATÉRSKA LIGA V BEDMINTONE

 • Záujemcom o pravidelné športovanie z Trebišova a okolia ponúkame možnosť zapojiť sa do dlhodobej Trebišovskej amatérskej ligy v bedmintone – v skratke TALB.
 • Súťaž bude prebiehať počas celého roka s výnimkou letných mesiacov. 
 • Budete sa tu stretávať so svojimi známymi a nájdete si aj nových kamarátov a ľudí so spoločným záujmom o tento kultivovaný, ale pritom jeden z najnamáhavejších športov. 
 • Trebišovská amatérska liga obmedzí stereotyp hrania s tými istými súpermi; dá možnosť pravidelného hrania s rovnocennými súpermi; umožní porovnávať sa s inými hráčmi; dáva zmysel neustáleho sa zlepšovania; výhodou je aj sloboda vo výbere termínov a miesta zápasov. 
 • V sezóne 2018 sa bude súťažiť vo štvorhre. Neskôr podľa záujmu vytvoríme aj ligu dospelých vo dvojhre, ligu žiakov, prípadne aj ligu rodičov s deťmi.

USPORIADATEĽ

 • Bedmintonový klub BKT Trebišov  v spolupráci s Mestom Trebišov a ZŠ na Komenského ul. v Trebišove
 • Riaditeľ súťaže: Ján Chovanec
 • E-mail: TALB@atlas.sk 
 • Telefón: 0905 54 57 44

 SYSTÉM SÚŤAŽE

Disciplína: Štvorhra

Zloženie dvojíc: Jednotlivé družstvá môžu tvoriť dvaja muži, dve ženy, prípadne zmiešané páry muž + žena. V každej skupine ligy budú hrať hráči na rovnakej výkonnostnej úrovni, takže sa netreba obávať prípadných rozdielov v zložení dvojíc. Prihlásiť sa môžu aj začiatočníci.

Súťažná sezóna: 1. ročník TALB potrvá od februára do decembra 2018.

Priebeh súťaže: Február –  máj a september – november. Každé zo siedmich ligových kôl potrvá 1 kalendárny mesiac (od 3. do posledného dňa v mesiaci).

Zaradenie do skupín: Prihlásené družstvá budú zaradené do jednotlivých 4 členných skupín od 1. ligy nižšie podľa poradia v konečnom rebríčku Grand prix SR mužov a žien k 31.12.2017. Na otvorení TALB v tréningovom centre BKT 8. februára 2018 ďalšie družstvá odohrajú úvodný turnaj a podľa jeho výsledkov budú zaradené postupne do nižších líg.

Súťažný systém: Jednotlivé ligy sa budú hrať skupinovým systémom. V 4 člennej skupine (lige) bude hrať každý proti každému, všetky družstvá teda odohrajú 3 zápasy. O poradí v skupine rozhoduje počet vyhratých zápasov, potom počet vyhratých setov a loptičiek.

Termín a miesto: Podľa dohody družstiev v skupine. Kontakty budú uverejnené v rozpise TALB.

Dĺžka zápasu: Hrať sa bude na 2 víťazné sety podľa medzinárodných pravidiel bedmintonu.

Rozhodovanie: Hráči si rozhodujú sami, prípadne rozhodca, na ktorom sa dohodnú.

Neodohratý zápas: Ak sa hráči niektorého súťažiaceho družstva v priebehu kola (mesiaca) neohlásia, prípadne sa na dohodnutý zápas nedostavia, výsledok bude kontumovaný 2:S.

Evidencia výsledkov: Do 24 hod. po odohratí zápasu víťaz zašle výsledky na e-mail adresu usporiadateľa.

Postup / zostup: Po každom kole súťaže jednotlivé družstvá postúpia alebo zostúpia podľa tohto pravidla: 

 z 1. ligy zostupujú 2 družstvá

 z 2. ligy postupujú 2 družstvá a zostupuje 1 družstvo

 z 3. ligy (atď.) postupuje 1 družstvo a zostupuje 1 družstvo

 z druhej najnižšej súťaže postupuje 1 družstvo a zostupujú 2 družstvá

 z najnižšej súťaže postupujú 2 družstvá

Košíky: Vlastné; podľa dohody plastové s korkovou hlavou alebo pierkové. Prednosť má pierkový košík, dodáva ho však navrhovateľ.

Publikovanie: Priebežné výsledky ligy budú publikované na www.trebisov.sk, www.szbe.sk, v Zemplínskych novinách MY a na pripravovanej www stránke BKT Trebišov. Sezóna 2019:  Zloženie skupín v sezóne 2019 určí poradie po skončení sezóny 2018.

 TERMÍNY A MIESTA ZÁPASOV

 • Termíny a miesta jednotlivých zápasov si hráči dohodnú sami. Hrať sa môže kedykoľvek po vzájomnej dohode v tréningových centrách BKT Trebišov (telocvičňa ZŠ na Komenského ul.), Victory Trebišov (telocvičňa ZŠ na Pribinovej ul.), alebo v ľubovoľne dohodnutej telocvični aspoň s jedným bedmintonovým kurtom.

PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE

 • Do TALB sa môžu prihlásiť chlapci i dievčatá, muži i ženy po dovŕšení 15 rokov. Hráči v dorasteneckom veku musia predložiť súhlas rodičov so zaradením do súťaže.
 • Prihlášky je potrebné zaslať na priloženom prihlasovacom formulári do nedele 4. februára 2018 na elektronickú adresu TALB@atlas.sk 
 • Prihlásení hráči (družstvá), budú pozvaní na kvalifikačný turnaj, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. februára 2018 o 17.30 h v tréningovom centre BKT – v telocvični ZŠ na Komenského ul. v Trebišove. 
 • Do TALB bude možnosť prihlásiť sa aj neskôr, v priebehu súťažného ročníka ligy.
 • Novo prihlásené druťstvá budú zaradené do najnižšej skupiny ligy vždy na začiatku nasledujúceho kola. 

 POPLATOK

 • Registračný poplatok do TALB je 15 EUR za jedného hráča na sezónu.
 • Prípadné ďalšie poplatky za kurty na jednotlivé zápasy platia hráči spoločne na mieste konania.

PORADIE A CENY

 • Víťaza Trebišovskej amatérskej ligy v bedmintone a celkové poradie po skončení sezóny určí posledné kolo v novembri 2018.  
 • Výsledky budú slávnostne vyhlásené v decembri na 42. ročníku vianočného turnaja. 
 • Najlepšie 4 družstvá, teda účastníci 1. ligy, dostanú medaily a diplomy. 
 • Všetky družstvá z ďalších skupín dostanú účastnícke diplomy.  
 • Všetky zúčastnené družstvá TALB získajú aj žreby. Ich počet bude závisieť od celkového umiestnenia v lige. To značí, že vecné/peňažné ceny môžu vyhrať hráči ktoréhokoľvek družstva v súťaži bez ohľadu na celkové umiestnenie. 

 UPOZORNENIE

Hráči, rozhodcovia, funkcionári a diváci sa na súťaţi zúčastňujú na vlastné riziko a sami zodpovedajú za svoj zdravotný stav. Slovenský zväz bedmintonu ani usporiadateľ turnaja nezodpovedajú za prípadné úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov tohto športového podujatia.

Súbory na stiahnutie:

  TALB - prihláška
  TALB - propozície