október 2017
po ut st št pi so ne
           
2
3
4
         

Adresár SZBe

  23. 7. 2014


Slovenský zväz bedmintonu:
Slovenská 19, Prešov
registrácia MV SR VVS/1-900/90-2938-9
IČO: 30811546
DIČ: 2020888606
č.ú.: 5049783686/0900
IBAN: SK8309000000005049783686
BIC-SWIFT: GIBASKBX
Kancelária SZBe:
Slovenský zväz bedmintonu
Slovenská 19, 080 01 Prešov
e-mail: sekretar@bedminton.sk
tel. mobilný: 0905 257 791

Prezident SZBe:
Anton Siažik
Viestova 7/B, 974 01 Banská Bystrica
tel. mobilný: 0905 691 279
e-mail: bedminton.tono@gmail.com

Generálny sekretár SZBe:
Mgr. Peter Tarcala
tel. mobilný: 0905 257 791
e-mail: sekretar@bedminton.sk

Športovo-technický manažér:
(Registrácie)
Richard Bálint
Sládkovičova 226, 980 55 Klenovec
telefón: 0905 322105
e-mail: stk@bedminton.sk

Komunikačno-administratívny manažér:

Mgr. Zuzana Rajdugová

tel.mobilný: 0905 193 404

e-mail: bedminton@bedminton.sk