august 2018
po ut st št pi so ne
   
6
   
             

ŠKOLENIA TRÉNEROV II. TRIEDY A III. TRIEDY - VŠEOBECNÁ ČASŤ

  26. 7. 2007
Národné športové centrum organizuje školenia všeobecnej časti trénerov. Frekventanti sa môžu prihlásiť cez príslušný akreditovaný športový zväz, ktorý udeľuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenia absolventom po úspešnom absolvovaní skúšok všeobecnej časti školenia a záverečných skúšok z príslušnej športovej špecializácie. Termín konania školenia II. triedy: 4. - 7.10.2007 v Bratislave aj v Prešove Termín konania školenia III. triedy: 15. - 16.9.2007 v Bratislave aj v Prešove Testy všeobecnej časti sa uskutočnia 27.10.2007 v Prešove aj v Bratislave. Prípadný záujemcovia sa záväzne prihlásia na sekretariát SZBe do 3.9.2007. V prihláške uveďte meno, priezvisko, adresu, tel. číslo, e-mail, triedy, o ktorú máte záujem a miesto školenia.