august 2018
po ut st št pi so ne
   
6
   
             

Propozície Grand Prix Q U15 Hrachovo - 24.3.2018

  13. 3. 2018


P R O P O Z Í C I E

oblastného kvalifikačného turnaja - Grand Prix Q U15 v bedmintone

 

Usporiadateľ: ŠK Hrachovo

Miesto konania: ZŠ Hrachovo - 4 kurty

Dátum konania: 24.3.2018 - sobota

Informácie: Mgr. Milan Keder: tel. 0904 234 552, e-mail: milankeder@gmail.com

Prihlášky na turnaj: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať najneskôr do piatka 23.3.2018 do 16.00 hodiny emailom na adresu:  milankeder@gmail.com . Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na hore uvedenú mailovú adresu. Úpravy dvojíc v párových disciplínach sú povolené pred začiatkom losovania.

Právo účasti:  registrovaní hráči v oddieloch oblasti Východ s právom štartu v kate-górii U15, okrem hráčov, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U15, ktorý usporiada Slávia TU Zvolen dňa 7.4.2018.

Postup na GP A:  Na turnaj GP A postupuje ďalších 6+6 hráčov a hráčok z príslušných oblastných kvalifikačných turnajov. Právo postupu z týchto turnajov má 6 najlepších hráčov a hráčok podľa výsledkov dvojhry.

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 8 € za hráča

Vrchný rozhodca: Milan Keder

Časový program:               

  • prezentácia:                         do 8:30 hod.
  • losovanie:                            8:45 hod.
  • zahájenie:                            9:00 hod.

Košíky: vlastné v schválenom poradí SZBe

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix (párové disciplíny sa hrajú iba na jeden set)

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre / v prípade vyššieho počtu hráčov ako 32 hry v obidvoch sólových disciplínach bude hrať na 2 sety až 16 najlepších hráčov.

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

v Hrachove 12.3.2018

Mgr. Milan Keder   

riaditeľ turnaja