november 2018
po ut st št pi so ne
     
19
   
             

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže

  5. 2. 2018


IV. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ

súťažný ročník 2018

Správy č.1

Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB SZBe platných od 1.1.2018 a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti: platné registračné preukazy, písomná prihláška zaslaná riadiacemu súťaže do 21.1.2018 a súpiska družstva zaslaná elektronicky riadiacemu súťaže do 5.2.2018.

3. Prihlásené družstvá (20): Spoje Bratislava C, HK Filozof Bratislava E, AŠK Fénix Bratislava C, DBK Bratislava B, DBK Bratislava C, RSL Bratislava, MBK PE Malinovo B, MBK PE Malinovo C, BK Šamorín, SC Pohoda Trnava, TJ Lokomotíva Bánov A, TJ Lokomotíva Bánov B, A team Nové Zámky, BK Šurany, ŠK BENNI Nitra, CEVA Trenčín  D, CEVA Trenčín E, Kyklop BC Martin B, TJ Sokol Ilava C, BK Racquets Púchov B

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (a s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Súťaž sa odohrá v 2 častiach.

     Základná časť sa odohrá v prvých 3 kolách systémom každý s každým vo 2 skupinách – Juhozápad a Severovýchod a následne prelínacia časť vo 4.-6. kole.

     V prelínacej časti budú vytvorené 2 nové skupiny nasledovne: prvých 5 družstiev z oboch základných skupín po 3. kole budú hrať spolu o celkové 1.-10. miesto IV.ligy a 2 postupové       miesta do III. ligy; družstvá zo 6.-10 miesta zákl. skupín vytvoria ďalšiu skupinu o konečné 11.-20. miesto IV. ligy.

     Body zo základných skupín sa do prelínacej časti nezapočítavajú. Na konci súťaže bude mať IV. liga teda jednu spoločnú tabuľku s celkovým poradím.

     Právo usporiadať 4., 5. a 6. kolo v prelínacej časti budú mať prednostne družstvá umiestnené na 1. a 6. mieste v jednotlivých skupinách po odohratí 3.kola základnej časti.

Rozdelenie družstiev do trojičiek v základných skupinách:

Skupina JUHOZÁPAD (10):

JZ1: Spoje Bratislava C, HK Filozof Bratislava E, AŠK Fénix Bratislava C

JZ2: DBK Bratislava B, DBK Bratislava C, RSL Bratislava

JZ3: MBK PE Malinovo B, MBK PE Malinovo C, BK Šamorín

JZ4: SC Pohoda Trnava

Skupina SEVEROVÝCHOD (10):

SZ1: Kyklop BC Martin B, TJ Sokol Ilava C, BK Racquets Púchov B

SZ2: CEVA Trenčín D, CEVA Trenčín E, ŠK BENNI Nitra

SZ3: Lokomotíva Bánov A, Lokomotíva Bánov B, A team Nové Zámky

SZ4: BK Šurany

7. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ ligového kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

8. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá IV. ligy určuje usporiadateľ.

9. IV. liga dospelých sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl. IV. Rozpisu súťaží SZBe na rok 2018

10. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev (.lsw súbor)
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje aj elektronicky - sken)

11. Oddiel, resp. klub, ktorý usporadúva turnaj IV. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

12. Za nenastúpenie družstva na turnaj IV. ligy udelí ŠTK SZBe pokutu 50,- € a klub, ktorý sa nedostavil uhradí usporiadateľovi ligového kola náklady vo výške dvojnásobného štartovného (v prípade včasného ohlásenia neúčasti môže usporiadateľ tieto náklady odpustiť).

13. Prvé dve družstvá zo skupiny o celkové 1.-10. miesto po prelínacej časti získavajú právo postupu do III. ligy Západ. V prípade, že niektoré z týchto družstiev nemá záujem o postup do III.ligy Západ, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom získava ďalšie družstvo v poradí, ktoré má o postup záujem s výnimkou posledného v poradí podľa konečnej tabuľky IV. ligy.

Kontakty na vedúcich družstiev:

Oddiel

Vedúci

mobil

e-mail

sk. JUHOZÁPAD:

 

 

 

Spoje

Bratislava C

Filip

Guldan

0917

790 647

Filip.Guldan@socpoist.sk

HK Filozof

Bratislava E

Jozef

Krajčovič

0902

143 151

krajcovic@zsvts.sk

AŠK Fénix

Bratislava C

Daniela

Kapitáňová

0910

893 033

daniela.kapitanova@gmail.com

DBK

Bratislava B

Vladimír

Uhrín

0911

076 711

uhrin.vladimir.zv@gmail.com

DBK

Bratislava C

Martin

Viest

0908

940 858

martin.viest@gmail.com

RSL

Bratislava

Ivan

Peruňský

0905

348 499

naviuper@gmail.com

MBK PE

Malinovo B

Branislav

Jurák

0944

122 713

branislav.jurak@ecm.sk

MBK PE

Malinovo C

Peter

Horčičák

0915

877 012

phorcicak@volga.sk

BK

Šamorín

Roland

Bielčik

0905

857 064

klub@bedmintonsamorin.sk

SC Pohoda

Trnava

Matej

Kessler

0905

352 512

matej.kessler@zf.com 

sk. SEVEROVÝCHOD:

 

 

 

Kyklop BC

Martin B

Michal

Kraus

0949

810 430

buli84@gmail.com

TJ Sokol

Ilava C

Ján

Klačko

0904

606 982

klacko.jan@gmail.com

BK Racquets

Púchov B

Jozef

Skorkovský

0908

738 639

j.skorkovsky46@gmail.com

CEVA

Trenčín D

Gabriel

Vlk

0918

637 038

gabovlk@gmail.com

CEVA

Trenčín E

Michal

Matz

0905

546 126

matz@geo3.sk

ŠK BENNI

Nitra

Maroš

Šoltés

0908
704 659
soltes.maros12@gmail.com

Lokomotíva

Bánov A

Dušan

Benko

0902

378 757

dusan.benko@centrum.sk

Lokomotíva

Bánov B

Jozef

Slobodník

0915

577 379

jozef.slobodnik72@gmail.com

A team

Nové Zámky

Rafael

Šimo-Svrček

0903

653 064

0940

883 069

ateam@nza.sk

BK

Šurany

Miroslav

Mentel

0907

728 539

mentel@stonline.skMartin, 28.1.2018

Marek Horník - riadiaci súťaže

m.hornik@azet.sk    (0905 346 688)

Súbory na stiahnutie:

  Správy ŠTK s Rozpisom súťaže