november 2018
po ut st št pi so ne
     
19
   
             

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže

  5. 2. 2018


III. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ

súťažný ročník 2018

Správy č.1

Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB SZBe platných od 1.1.2018 a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti: prihláška do 21.1.2018 a súpiska družstva zaslaná riadiacemu súťaže do 10.2.2018 v elektronickej podobe. (V prípade, že má oddiel družstvá aj vo vyšších súťažiach, zašle aj ich súpisky).

3. Právo účasti v III. lige zmiešaných družstiev SR Západ na sezónu 2018 majú nasledovné družstvá: Spoje Bratislava B, CEVA Trenčín C,  BK MI Trenčín B, Sokol Ilava B, Kyklop Martin, Fénix Bratislava B, AC UNIZA Žilina, Loko Banská Bystrica B, BAR-BAR Skalica a Filozof Bratislava B.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Družstvá v súťaži boli rozdelené do trojičiek nasledovne:

A: Spoje Bratislava B, Fénix Bratislava B, Filozof Bratislava B

B: CEVA Trenčín C, BK MI Trenčín B, BAR-BAR Skalica

C: Kyklop Martin, AC UNIZA Žilina, Loko B.Bystrica B

D: Sokol Ilava B

Súťaž sa odohrá dvojkolovo - každé družstvo s každým dvakrát (termíny druhej časti budú stanovené dodatočne).

7. Rozlosovanie III. ligy:

1. kolo:  17.02.2018           

A – B     Spoje Bratislava

C – D     Martin

2. kolo:  24.03.2018           

B – C     CEVA Trenčín

D – A  Ilava

 3. kolo:  05.05.2018           

B – D     Skalica

A – C     Filozof Bratislava

4. kolo:  xx.xx.2018           

A – B     Fénix Bratislava  

C – D     Žilina

5. kolo:  xx.xx.2018           

C – B     Martin

A – D     Spoje

6. kolo:  xx.xx.2018           

B – D  BK MI Trenčín

C – A     B.Bystrica

 

8. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá III. ligy určuje usporiadateľ.

10. III. liga dospelých Západ sa hrá výlučne s pierkovými košíkmi. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl. IV. Rozpisu súťaží SZBe na sezónu 2018.

11.Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan).

12. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj III. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

13. Za nenastúpenie družstva na turnaj III. ligy udeľuje ŠTK SZBe pokutu 50,- € a oddiel, ktorý sa nedostavil uhradí usporiadateľovi ligového kola náklady vo výške dvojnásobného štartovného (v prípade včasného ohlásenia neúčasti môže usporiadateľ tieto náklady odpustiť).

14. Víťaz III. ligy získava právo postupu do II. ligy SR Západ. V prípade, že nemá o postup záujem, oznámi to čo najskôr ŠTK SZBe. Právo postupu potom získava niektoré ďalšie družstvo podľa poradia v konečnej tabuľke s výnimkou posledného družstva III. ligy.

15. Z III. ligy Západ zostupuje jedno alebo viac družstiev (prípadne žiadne) tak, aby bol počet družstiev spolu s dvomi postupujúcimi zo IV. ligy desať.

Kontakty na vedúcich družstiev:

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

 

 

 

 

BK MI

Trenčín B

Roman

Kožár

0903

777 253

rkozar@azet.sk

CEVA

Trenčín C

Juraj

Piovarči

0904

261 396

piovarci.juraj@gmail.com

Spoje

Bratislava B

Adriana

Klečková

0903

234 272

adriana.kleckova@gmail.com

Kyklop

Martin

Boris

Harhaj

0905

601 415

harhaj@spark.sk

Sokol

Ilava B

Anton

Tekeľ

0917

659 088

0902

304 809

anton.tekel@partnersgroup.sk

Fénix

Bratislava B

Václav

Kolátor

0903

917 255

vasko645@gmail.com

AC UNIZA

Žilina

Igor

Novák

0903

718 884

novakigor.sia@gmail.com

Loko

B.Bystrica B

Andrej

Šijak

0908

571 748

andrej.sijak@gmail.com

BAR-BAR

Skalica

Ľubomír

Jankovič

0910

916 228

lubojankovic98@gmail.com

Filozof

Bratislava B

Roman

Žabka

0949

401 637

romanzabka@gmail.comJuraj Piovarči - riadiaci súťaže

piovarci.juraj@gmail.com (0904 261396)

Trenčín, 19.1.2018

Súbory na stiahnutie:

  Správy ŠTK s Rozpisom súťaže