december 2018
po ut st št pi so ne
         
3
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže

  5. 2. 2018


II. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ

súťažný rok 2018

Správy č.1

Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB  platných od 1.1. 2018 a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti: platné preukazy, prihláška do 21.1.2018 a súpiska družstva zaslaná riadiacemu súťaže do 15.3.2018 v elektronickej forme.

3. Právo účasti v II. lige zmiešaných družstiev SR Západ v súťažnom roku 2018 majú nasledovné družstvá:  RODON Klenovec, BK MI Trenčín, Lokomotíva Banská Bystrica, ŠKB Koliba Bratislava, HK Filozof Bratislava, DBK Bratislava, BKR Púchov a MBK PE Malinovo. Družstvá BK Šurany a CEVA Trenčín B sa do súťaže neprihlásili, Fénix Bratislava postúpil do extraligy, takže z II.ligy nikto nevypadol a postúpili do nej až tri družstvá z III.ligy (DBK Bratislava, BKR Púchov a MBK PE Malinovo).

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Družstvá v súťaži boli rozdelené do dvojičiek nasledovne:

A: A1 - MBK PE Malinovo,  A2 - Filozof Bratislava

B: B1 – DBK Bratislava,  B2 - Koliba Bratislava

C: C1 – RODON Klenovec,  C2 – Loko B.Bystrica

D: D1 – BKR Púchov,  D2 – BK MI Trenčín

Súťaž sa odohrá tak, že v prvých troch kolách sa stretne každé družstvo s každým, a na záverečné 4. kolo sa súťaž rozdelí na dve skupiny (po štyroch družstvách podľa postavenia v tabuľke po treťom kole). Právo a zároveň povinnosť usporiadať turnaje 4. kola získavajú družstvá, ktoré skončia na 1.mieste a na 5. mieste v základnej časti.

7. Rozlosovanie II. ligy:

1. kolo:  25.3.2018            

B – A     Koliba  -  (B1-B2, A1-A2, B1-A2, B2-A1, B1-A1, B2-A2)

D – C     Púchov  -  (C1-C2, D1-D2, D1-C2, D2-C1, D1-C1, D2-C2)

2. kolo:  6.5.2018              

B – D     DBK  -  (B1-D2, B2-D1, B1-D1, B2-D2)

A – C     Filozof  -  (A1-C2, A2-C1, A1-C1, A2-C2)

3. kolo:  jeseň 2018            

D – A     Púchov  -  (D1-A2, D2-A1, D1-A1, D2-A2)

C – B     B.Bystrica  -  (C2-B1, C1-B2, C1-B1, C2-B2)

4. kolo:  jeseň 2018            

1. – 4. družstvo (u 1. v tabuľke)  -  (1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4)

5. – 8. družstvo (u 5. v tabuľke)  -  (5-8, 6-7, 5-7, 6-8, 5-6, 7-8)


8. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá II. ligy určuje usporiadateľ.

10. II. liga dospelých sa hrá výlučne s pierkovými košíkmi. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl.IV Rozpisu súťaží SZBe na súťažný ročník 2018

11.Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev – treba poslať súbor lsw
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan)

V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín komplené výsledky riadiacemu súťaž, bude mu udelená pokuta 50 euro.

12. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj II. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

13.V  prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu vo výške 50 euro.

14. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú dvojkolovú kvalifikáciu o postup do ďalšieho ročníka Extraligy. V prípade vzájomnej dohody medzi družstvami štartujúcimi v kvalifikácii je možná aj jednokolová kvalifikácia. O tejto dohode musí byť ŠTK informovaná minimálne 2 týždne pred odohraním kvalifikácie. V prípade, že víťaz niektorej II.ligy nemá záujem o štart v kvalifikácii, postupuje do kvalifikácie ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II.ligy.

15. Do II. ligy SR Západ postupuje jedno družstvo z III. ligy. Z II. ligy SR Západ zostupuje do III. ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II. lige 8 družstiev. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou a II. ligou SR Západ.

Kontakty na vedúcich družstiev:

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

RODON

Klenovec

Rudolf

Kaštan

0910

172 479

r.kastan@centrum.sk

BK MI

Trenčín

Juraj

Kohút

0911

485 843

fzforza@post.sk

Loko

B. Bystrica

Monika

Bartošová

0918

802 440

monikabartosova72@gmail.com

Koliba

Bratislava

Barbara

Scholtzová

0907

636 390

scholtzova.barbara@gmail.com

HK Filozof

Bratislava

Miloš

Zvalený

0904

435 854

Milos.zvaleny@gmail.com

DBK

Bratislava

Vladimír

Uhrín

0911

 076 711

uhrin.vladimir.zv@gmail.com

BKR

Púchov

Miloš

Čuntala

0902

414 313

c.milos85@gmail.com

MBK

PE Malinovo

Martin

Láznik

0911

356 515

majola@centrum.sk

 


Bratislava 23.1.2018

za ŠTK SZBe      

Filip Guldan

riadiaci súťaže

Súbory na stiahnutie:

  Správy ŠTK s Rozpisom súťaže