31.3.2024 - GP C U11, U13 a U15 Malinovo

14. 3. 2024

P R O P O Z Í C I E
bedmintonového turnaja Grand Prix C U11, U13 a U15

Organizátor:  PLAY TENNIS - BEDMINTON Malinovo

Miesto konania:  Elfo club Malinovo, Družstevná 575, 900 45 Malinovo (10 kurtov), GPS: 48.15422320361895,17.300199742329895; virtuálna prehliadka:                  https://www.sportmalinovo.sk/virtualna-prehliadka/

Dátum konania:  31.3.2024 (nedeľa)

Právo účasti:  všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U11, U13 a U15 registrovaní v oddieloch SR.

Prihlášky:  prihlášky do všetkých disciplín je nutné vyplniť najneskôr do 28.3.2024 (štvrtok) do 22:00 hod. na  Registrácia: registracia.sportsystem.sk

Vrchný rozhodca:  Patrik Valo

Disciplíny:  dvojhry, štvorhry a zmiešané štvorhry (mix)

Herný systém:
U11 - dvojhry (švajčiarsky systém alebo skupiny- podľa počtu prihlásených)
U13 - dvojhry, štvorhry a mix (skupiny alebo vyraďovací na jednu porážku - podľa počtu prihlásených)
U15 - dvojhry, štvorhry a mix (skupiny alebo vyraďovací na jednu porážku - podľa počtu prihlásených)

Nasadenie:  podľa priebežných rebríčkov Grand Prix U11, U13 a U15 k 1.3.2024

Košíky:  vlastné, v schválenom poradí SZBe

Úbor:  primeraný športový úbor vhodný do interiérových športových zariadení

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny:  hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu

Štartovné:  6.-€ hráč/ disciplína

Informácie:  Ing. Peter Ďurik, mobil: +421 902 276 741, e-mail: bedminton@astrencin.sk

Časový program:
U11 a U13:
prezentácia:       08:45 – 09:00 hod. (úprava párových disciplín)
losovanie:           09:00 – 09:15 hod.
zahájenie:           09:15 hod. – dvojhry
U15:
prezentácia:       10:45 – 11:00 hod. (úprava párových disciplín)
losovanie:           11:00 – 11:15 hod.
zahájenie:           11:15 hod. – dvojhry

Ceny:  prví štyria v každej disciplíne obdržia medaily, diplomy

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe a ani organizátor turnaja nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

Malinovo, 14.3.2024
Patrik Valo
predseda
PLAY T - B Malinovo 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov