9.-10.12.2023 - Majstrovstvá Slovenska U17, Kežmarok

20. 11. 2023

P R O P O Z Í C I E
Majstrovstiev Slovenska U17 v bedmintone

Usporiadateľ: Slovenský zväz bedmintonu

Miesto konania: Športová hala Focus +, Trhovište 748/2, 060 01 Kežmarok, GPS súradnice: 49.13493, 20.43250

Dátum konania: 9.-10.12.2023 (sobota, nedeľa)

Právo účasti: podľa Rozpisu súťaží 2023, čl. VIII, bodu B, (24 hráčov + 24 hráčok na základe priebežných rebríčkov U17 k 1.11.2023). V párových disciplínach môže štartovať aj hráč bez práva účasti, ak ho má jeho spoluhráč.

chlapci: Suchý, Petrovič Alex, Petrovič Andrej, Hajdu, Macek, Sucháň, Šulek, Pavlovič, Kuzica, Fischer, Marek, Fodor, Doboš, Antal, Matz V., Kovaľ, Potoma, Szabo, Kozinka D.A., Fotta, Berezovskij A., Leško, Výboch, Sirník

dievčatá: Kyselicová, Eliášková, Osadská, Goldiánová, Sárená, Bieleschová E., Šebová, Žiačiková, Sopková, Vašatová H., Hálová, Bérešová, Mišunová, Škutová, Lachová, Chylová, Benková, Fodorová, Štepitová, Švachová, Ďurmeková, Roháčová, Bernáth, Zjavková

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín vrátane náhradníkov je nutné zaslať najneskôr do štvrtku 7.12.2023 do 16:00 hodiny emailom na adresu: riso.balint@gmail.com. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na hore uvedenú mailovú adresu. Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Úpravy dvojíc v párových disciplínach sú povolené pred začiatkom losovania.

Vrchný rozhodca: Richard Bálint

Časový program:
sobota:
do 9:00 hod. - úprava párových disciplín
9:15 hod.       - losovanie
9:30 hod.       - zahájenie
nedeľa:
9:00 hod.       - semifinále dvojhier, finále všetkých disciplín

Disciplíny: zmiešaná štvorhra, dvojhry, štvorhry

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku

Nasadzovanie: podľa priebežného slovenského rebríčka U17 k 1.11.2023

Košíky: pierkové  KAWASAKI TEAM 1 - dodá SZBe. Ak hráči minú stanovené množstvo na zápas, musia dodať košíky so schválenou certifikáciou BWF.

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady klubu, prípadne na vlastné náklady

Štartovné: 6.-€ za disciplínu

Rozhodovanie: na všetky zápasy zabezpečí organizátor

Informácie: na mailovej adrese: riso.balint@gmail.com, tel.: 0903 273 554 alebo Rajdugová Zuzana, tel.: 0905 193 404

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko, a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.


Klenovec, 20.11.2023
Richard Bálint
za SZBe

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov