25.11.2023 - GP C dospelých, Bratislava (Koliba Mix Cup)

20. 11. 2023

P R O P O Z Í C I E
mixového turnaja Grand Prix C dospelých v bedmintone (XII. ročník)

 

Organizátor: ŠKBe Koliba Bratislava

Miesto konania: BBC - Vlčie Hrdlo 1037/73, 821 07 Bratislava

Dátum konania: 25.11.2023 (sobota)

Právo účasti: registrovaní hráči SZBe s právom štartu

Prihlášky: do piatka 24.11.2023 do 18:00, e-mail a sms: peto.scholtz@gmail.com, 0905 405 133

Ceny: prvé 3 miesta - ručne robené plakety a vecné ceny (pre ostatných ceny útechy)

Vrchný rozhodca: RNDr. Peter Scholtz

Disciplíny: zmiešaná štvorhra

Herný systém: podľa počtu prihlásených

Nasadenie: podľa platného rebríčka dospelých k 1.11.2023

Košíky: vlastné v schválenom poradí SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: hráči určení vrchným rozhodcom

Štartovné: 15.- € / pár     

Informácie: Peter Scholtz, 0905 405 133, peto.scholtz@gmail.com

Časový plán:
prezentácia:                      9:45 hod.
losovanie:                          9:55 hod.
začiatok turnaja:              10:00 hod.

Upozornenie: hráči rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže
nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

Bratislava, 17.11. 2023
RNDr. Peter Scholtz v.r.
ŠKBe Koliba Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov