21.11.2023 - GP C U15, Prešov (Majstrovstvá Prešova)

20. 11. 2023

P R O P O Z Í C I E
turnaja v bedmintone – Grand Prix C U15 M Prešova

 

Organizátor: BC Prešov

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Májové námestie Prešov - 5 ihrísk. Vchod aj parkovanie  z ulice Zimná

Dátum konania: 21.11.2023 (utorok)

Informácie: Daniel  Orlovský, mobil: 0905 218187, e-mail: orlovsky.dano@gmail.com

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči z Prešova s právom štartu v kategórii U15

Prihlášky: do 20.11.2023 do 12:00 hod.

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné: 2.-€ za hráča

Vrchný rozhodca: Daniel  Orlovský     

Prezentácia: 21.11.2023 od 13:00 hod. v telocvični školy

Losovanie: 13:30 hod.

Otvorenie: 13:45 hod.

Košíky: vlastné v schválenom  poradí  SZBe

Disciplíny: dvojhry  

Hrací systém: podľa počtu prihlásených hráčov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastnériziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Prešov, 7.11.2023
Daniel Orlovský
štatutár BC Prešov 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov