25.11.2023 - GP C U13, Bratislava

14. 11. 2023

P R O P O Z Í C I E
bedmintového turnaja Grand Prix C U13

 

Organizátor: Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka https://scdubravka.sk

Dátum konania: sobota, 25. 11. 2023

Právo účasti: včas prezentovaní hráči a hráčky s právom štartu v kategórii U13

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín zasielajte emailom na adresu bedmintonlamac@gmail.com najneskôr dňa 23. 11. 2023 do 16.00, aby bolo možné podľa počtu prihlásených hráčov upresniť rozsah objednaných kurtov.

Vrchný rozhodca: Roland Kitt

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herná systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set; počet bodov v sete – podľa počtu prihlásených hráčov

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov U13 k 1.11.2023

Košíky: vlastné v schválenom poradí

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov 

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu 

Štartovné: 12.-€ za všetky disciplíny

Informácie: Roland Kitt, mobil 0907 323 798, email bedmintonlamac@gmail.com

Časový program:
prezentácia:   8:15 – 8:45 hod.
losovanie:       8:45 hod.
zahájenie:       9:00 hod. mix

Upozornenie:   hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

 

Bratislava 9.11.2023
Roland Kitt
BK Spoje Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov