Propozície Grand Prix Q U17, Dolný Kubín - 9.9.2023

28. 8. 2023

P R O P O Z Í C I E
oblastného kvalifikačného turnaja – Grand Prix Q mladšieho dorastu v bedmintone

 

Organizátor: Bedmintonový oddiel SP Dolný Kubín

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín (4 kurty), GPS: 49.20869067916485, 19.294575780449986

Dátum konania: 9.9.2023 (sobota)            

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U17, registrovaní v oddieloch oblasti SR Východ s výnimkou hráčov, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U17 23.-24.9.2023 v Prešove (E.Hajdu, J.Sucháň, A.Macek, V.Pavlovič, V.Osadská, K.Goldiánová, E.Sárená, N.Bérešová, K.Sopková, T.Škutová)

Prezentácia: mailom na adresu veselenyi@orava.sk, najneskôr do 7.9.2023 do 16:00 hod.

Vrchný rozhodca: Jozef Vešelényi

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov SZBe U17 k 1.8.2023

Košíky: vlastné podľa schváleného poradia

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodcov určí vrchný rozhodca turnaja

Postup na GP A: najlepších 6+6 hráčov podľa poradia v dvojhre

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 12.- €  za všetky disciplíny

Informácie: Vešelényiová Anna, tel.: 0907 835 623

Časový program:
prezentácia a úprava párových disciplín: 08:00 – 08:30 hod.
losovanie: 08:45 hod.
zahájenie: 09:00 hod.

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Dolný Kubín 28.8.2023
Vešelényiová Anna
SP Dolný Kubín

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov