Pozvánka na zasadnutie Výkonného výboru

4. 8. 2023
Pozvánka na zasadnutie Výkonného výboru SZBe, ktoré sa uskutoční 20. augusta 2023 o 10:00 hod.,v hoteli Tenis, v City Resort Zvolen.

PROGRAM

1/ Otvorenie, schválenie programu

2/ Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV

3/ Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže

 • projekt „Začni s bedmintonom“
 • školský šport

4/ Športovo-technická komisia

 • organizácia a informácie o sezóne 2023                          

5/ Trénersko-metodická oblasť

 • informácia o reprezentáciách a sústredeniach do konca roku 2023
 • plánované výjazdy reprezentácií
 • predĺženie zmluvy so zahraničnou trénerkou

6/ Ekonomika SZBe

 • aktuálny prehľad hospodárenia

7/ Airbedminton

 • prehľad turnajov, dohrávanie sezóny a plány na rok 2024

10/  Medzinárodné turnaje na Slovensku

 • Prezidentský pohár
 • Slovak Junior
 • Slovak Youth U17
 • Slovak Open 2024

11/ Rôzne

 

Zuzana Rajdugová

Generálna sekretárka  

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov