Propozície Grand Prix C U13 a U15, Galanta 25.6.2023

13. 6. 2023

P R O P O Z Í C I E
bedmintonového turnaja Grand Prix C U13 a U15

 

Organizátor: Badminton club Galanta

Miesto konania: Mestská športová hala Galanta, Ulica Kpt. Nálepku 737, Galanta

Dátum konania: nedeľa – 25.6.2023

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U13 a U15, registrovaní v oddieloch SR

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať najneskôr do 23.6.2023 (piatok) do 20:00 hod. e-mailom na adresu: bcgalanta@gmail.com

Vrchný rozhodca: Tomáš Ondrovič

Disciplíny: dvojhry, štvorhry a zmiešané štvorhry (mix)

Hrací systém: vyraďovací na jednu porážku, následne zápasy o poradie vo dvojhre, počet bodov v sete – podľa počtu prihlásených hráčov

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov SZBe U13 a U15 k 1.5.2023

Košíky: vlastné, v schválenom poradí SZBe

Úbor: primeraný športový úbor vhodný do interiérových športových zariadení

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu

Štartovné: 10.-€ za dvojhry a 5.-€ za párové disciplíny/ hráč

Informácie: Tomáš Ondrovič, mobil 0944 906 565, bcgalanta@gmail.com

Časový program:
U13:
prezentácia:       08:45 – 09:00 hod. (úprava párových disciplín)
losovanie:           09:00 – 09:20 hod.
zahájenie:           09:20 hod. – disciplína dvojhra
U15:
prezentácia:       11:45 – 12:00 hod. (úprava párových disciplín)
losovanie:           12:00 – 12:20 hod.
zahájenie:           12:20 hod. – disciplína dvojhra

Ceny: prví traja v každej disciplíne obdržia diplomy

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe a ani organizátor turnaja nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Galanta, 12.6.2023
Tomáš ONDROVIČ
predseda
BC Galanta 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov