Uznesenia - VV máj 2023

5. 6. 2023
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca máj 2023.

23.2.37 (23.05.2023)

  • VV schvaľuje prijatie cudzej štátnej príslušníčky, Rusky Darie Kotovej, ako členky SZBe za oddiel BPR Bratislava.
  • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov