Propozície Grand Prix C U13 a U15, Malinovo 28.5.2023

12. 5. 2023

P R O P O Z Í C I E
bedmintonového turnaja Grand Prix C U13 a U15

 

Organizátor: BEDMINTONOVÁ AKADÉMIA MALINOVO (BA Malinovo)

Miesto konania: Bratislavské bedmintonové centrum, Vlčie hrdlo 73, Bratislava – Ružinov GPS: 48.13182074132659, 17.180734864352665

Dátum konania: nedeľa – 28.5.2023

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U13 a U15, registrovaní v oddieloch SR

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať najneskôr do 26.5.2023 (piatok)   do 20:00 hod. e-mailom na adresu: malinovo@bedmintonovaakademia.sk

Vrchný rozhodca: Tomáš Ondrovič

Disciplíny: dvojhry, štvorhry a mix

Hrací systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie vo dvojhre, počet bodov v sete – podľa počtu prihlásených hráčov

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov U13 a U15 k 1.5.2023

Košíky: vlastné, v schválenom poradí SZBe

Úbor: primeraný športový úbor vhodný do interiérových športových zariadení

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu

Štartovné: 10.-€ za dvojhry a 5.-€ za párové disciplíny/ hráč

Informácie: Tomáš Ondrovič, mobil 0944 906 565, malinovo@bedmintonovaakademia.sk

Časový program:
U13
Prezentácia:                                                08:45 – 09:00 hod.
Úprava párových disciplín a losovanie:  09:00 – 09:30 hod.
Zahájenie:                                                    09:30 hod. – disciplína mix
U15
Prezentácia:                                                10:45 – 11:00 hod.
Úprava párových disciplín a losovanie:  11:00 – 11:30 hod.
Zahájenie:                                                    11:30 hod. – disciplína mix

Ceny: prví traja v každej disciplíne obdržia diplomy

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe a ani organizátor turnaja nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Bratislava, 8.5.2023
Tomáš ONDROVIČ
predseda BA Malinovo 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov