Propozície Grand Prix O U13 Východ, Dolný Kubín 20.5.2023

11. 5. 2023

P R O P O Z Í C I E
Oblastných majstrovstiev SR Východ v bedmintone mladších žiakov
Grand Prix O U13

 

Organizátor: Bedmintonový oddiel SP Dolný Kubín

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín (4 kurty) GPS: 49.20869067916485, 19.294575780449986

Dátum konania: 20.5. 2023 (sobota)

Právo účasti: hráči s platnou registráciou a právom štartu v kategórii U13 oblasť Východ

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín  je nutné zaslať najneskôr do štvrtka 18.5.2023 do 16:00 hodiny emailom na adresu: veselenyi@orava.sk. Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na hore uvedenú e-mailovú adresu. Úpravy dvojíc v párových disciplínach sú povolené pred začiatkom losovania

Vrchný rozhodca: Jozef Vešelényi

Disciplíny: mix, dvojhry, štvorhry

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov SZBe U13, k 1.5.2023

Košíky: vlastné, len pierkové podľa predpisu SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné: 6,- € za každú disciplínu

Informácie: Vešelényiová Anna, tel.: 0907 835 623

Prezentácia: od 7:30 - 8:00 hod.

Losovanie: 8:15 hod.

Zahájenie: 8:30 hod.

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Dolný Kubín, 10.5.2023
Vešelényiová Anna
SP Dolný Kubín

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov