Propozície Grand Prix O U13, Žilina 13.5.2023

5. 5. 2023

P R O P O Z Í C I E
Grand Prix O U13 – oblasť SR Západ v bedmintone

 

Usporiadateľ: AC UNIZA Žilina

Miesto konania: Športová hala mesta Žilina (6 kurtov), adresa: Hečkova 2516/17, 010 01 Žilina, GPS súradnice: 49.20859919999999,18.7371404

Dátum konania: sobota - 13.5.2023

Vrchný rozhodca: Ladislav Koribský

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči s právom štartu na GP O U13

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať najneskôr do štvrtku 11.5.2023 do 16:00 hodiny emailom na adresu:  ladislav.koribsky@gmail.com. Prihlasovať môže iba štatutár klubu a osoba ním poverená na prihlasovacom formulári Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Úpravy dvojíc v párových disciplínach sú povolené pred začiatkom losovania.

Disciplíny: zmiešaná štvorhra, dvojhry, štvorhry

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov U13 k 1.5.2023

Košíky: vlastné, len pierkové podľa predpisu SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: hráči určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 6.-€ za každú disciplínu

Informácie: Ladislav Koribský, mobil: 0902 1111 643, ladislav.koribsky@gmail.com

Časový program:
prezentácia:     do 8:30 hod.
losovanie:        8:45 hod.
zahájenie:        8:55 hod.

Ceny: semifinalisti v každej disciplíne obdržia medaily a drobné ceny

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko, a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

V Žiline, 29. 4. 2023
Ladislav Koribský
AC UNIZA Žilina

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov