Uznesenia - VV apríl 2023

3. 5. 2023
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca apríl 2023.

23.2.34 (05.04.2023)

  • VV schvaľuje účasť trénerky Judith Meulendijks a hráčov Milana Dratvu s Katarínou Vargovou na Európskych hrách, ktoré sa uskutočnia 21.6.-2.7.2023 v Poľsku.
  • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1

23.2.35 (24.04.2023)

  • VV schvaľuje zaradenie Kvetoslavy Sopkovej do širšej reprezentácie U17.
  • ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1

23.2.36 (30.04.2023)

  • VV schvaľuje prijatie cudzej štátnej príslušníčky, Ukrajinky Kateryny Zhuravskej, ako členky SZBe za oddiel BK Rimavská Sobota.
  • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov