Propozície Grand Prix C U11, U13 a U15, Košice 15.4.2023

4. 4. 2023

P R O P O Z Í C I E
 turnaja v bedmintone - Grand Prix C U11, U13 a U15

 

Organizátor: Lokomotíva Košice

Miesto konania: ZŠ Rozhanovce , SNP 12, 044 42 Rozhanovce

Dátum konania: 15.4.2023 (sobota)

Prezentácia: od 8:45 hod. v telocvični

Losovanie: 9:00 hod.

Zahájenie: 9:10 hod.

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U11, U13 a U15

Prihlášky: do piatku 14.4.2023 do 18:00 hod. 

Vrchný rozhodca: Ján Fiľ

Disciplíny: dvojhry, štvorhry (podľa počtu účastníkov)

Herný systém: podľa počtu účastníkov

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov SZBe U11, U13 a U15 k 1.3.2023           

Loptičky: vlastné v schválenom poradí SZBe               

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Štartovné: 5.-€ za hráča       

Informácie: Ján Fiľ, 0907 254 817, janykfil@gmail.com

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Košice, 4.4.2003
Ján Fiľ
Lokomotíva Košice

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov