december 2022
po ut st št pi so ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
             

Propozície Majstrovstiev Slovenska dospelých, Banská Bystrica 9.-11.12.2022P R O P O Z Í C I E
Majstrovstiev Slovenska dospelých v bedmintone

 

Organizátor: Slovenský zväz bedmintonu

Miesto konania: BASELINE SPORT ARENA, Švermova 4493/32, Banská Bystrica

Dátum konania: 9.-11.12.2022 (piatok – nedeľa)

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči a hráčky s právom štartu v kategórii dospelých registrovaní v SZBe, podľa Rozpisu súťaží 2022, čl. VIII. Rozpis Majstrovstiev SR jednotlivcov U11-U19, dospelých a veteránov, bodu A: Na M SR dospelých sú v jednotlivých disciplínach povolené nasledovné maximálne počty štartujúcich: DM 28, DŽ 24, ŠM 16, ŠŽ 12, MIX 24. Právo účasti majú najlepší včas prihlásení registrovaní hráči podľa priebežných rebríčkov jednotlivých disciplín k 1.11.2022. Po uzávierke prihlášok nie je možné meniť zloženie dvojíc v párových disciplínach, možné je len odhlásenie. V prípade, že v niektorej disciplíne je na poslednom postupovom mieste viac kandidátov z dôvodu rovnakého rebríčkového postavenia, povoľuje sa štart na M SR v tejto disciplíne všetkým týmto rovnocenným kandidátom, takže sa v takomto prípade zvyšuje celkový počet štartujúcich v tejto disciplíne.

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu riso.balint@gmail.com najneskôr dňa 2.12.2022 (piatok) !!! Hráči prihlásení po tomto termínu nebudú môcť štartovať. Dňa 4.12.2022 o 12:00 hod. bude zverejnený zoznam prihlásených hráčov. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na hore uvedenú mailovú adresu !!!

Losovanie: v pondelok 5.12.2021 o 15:00 hod. Vylosovanie bude následne vystavené na stránkach: Tournamentsoftware.com - M SR dospelých 2022 - Draws a www.bedminton.sk, časový rozpis zápasov v stredu do 18:00 hod.

Vrchný rozhodca: Richard Bálint

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací, na jednu porážku

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov dospelých k 1.11.2021, link: Priebežný rebríček SR dospelých k 1.11.2022 (bedminton.sk)

Košíky: dodá SZBe v stanovenom počte na zápas, v schválenom  poradí SZBe . Ak hráči minú stanovené množstvo na zápas, musia dodať rovnakým dielom vlastné košíky.

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: zabezpečí SZBe

Ceny: medaile, diplomy, vecné ceny

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 6.- € hráč/disciplína

Informácie: na mailovej adrese riso.balint@gmail.com, tel.: 0903 273 554

Časový program:
piatok:  16:00 hod. - začiatok 1. hracieho dňa (1.kolo XD, 1. kolo DM, 1.kolo DŽ, 2.kolo XD)
sobota: 09:00 hod. - začiatok 2. hracieho dňa (3.kolo XD, 2.kolo DM, atď...)
nedeľa: 09:00 hod. - semifinále dvojhier a všetky finále

Ubytovanie: BASELINE SPORT ARENA, Švermova 4493/32, Banská Bystrica alebo podľa vlastného výberu

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe


V priestoroch haly je povinné prezutie do čistej obuvi pre všetkých zúčastnených!
Vo vnútorných priestoroch haly je prísne zakázaná konzumácia jedál a nápojov!

 

Klenovec, 22.11.2022
Richard Bálint
za SZBe

22. 11. 2022