august 2022
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
             

Správy ŠTK č. 1 s Rozpisom Extraligy 2022Bedmintonová extraliga zmiešaných družstiev dospelých
súťažný ročník 2022
Správy č.1
Rozpis súťaže

 

1. Extraliga dospelých sa hrá podľa ŠTDB platných od 1.4.2022 a tohto rozpisu.

2. V Extralige zmiešaných družstiev v súťažných ročníkoch 2022 štartujú nasledovné družstvá: Lokomotíva Košice A, Spoje Bratislava, Sokol Ilava, Merkury Broker Košice, Lokomotíva Košice B, BKR Púchov a PBA Prešov. So súhlasom ŠTK bude družstvo Lokomotíva Košice štartovať pod reklamným názvom AGB ekoservis Košice a družstvo KPŠ Košice štartovať pod reklamným názvom Merkury Broker Košice.

3. Povinnosti účastníkov Extraligy:

   - elektronická prihláška zaslaná na adresu predsedu ŠTK do 10.4.2022

   - prihlásiť družstvo dorastu alebo žiakov do súťaže zmiešaných družstiev a odohrať túto súťaž (KM alebo OM) – výška pokuty za nesplnenie tejto podmienky je 300 €

   - B družstvo môže v Extralige štartovať iba pod iným názvom, nie ako B družstvo

Súpisky pre Extraligu je nutné elektronicky zaslať na potvrdenie predsedovi ŠTK do 22.4.2022

4. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov v stretnutí v poradí: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne štyria hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa skladá z dvoch častí. V základnej časti sa v 3 kolách podľa rozlosovania stretne každé družstvo s každým. Po odohraní základnej časti, prvých šesť družstiev vytvorí finálovú skupinu play-off. Vo finálovej skupine play-off sa odohrajú najskôr štvrťfinálové stretnutia družstiev 3-6 a 4-5 podľa umiestnenia v základnej časti. Porazení štvrťfinalisti odohrajú ešte v sobotu stretnutie o 5. miesto. V prvom semifinále sa stretne víťaz základnej časti s víťazom štvrťfinálového stretnutia, ktorý bol horší po základnej časti a druhý po základnej časti s víťazom štvrťfinálového stretnutia, ktorý bol lepší po základnej časti. V nedeľu sa odohrá finále a zápas o 3. miesto V stretnutiach play-off platí pravidlo, že v prípade remízy o víťazovi nerozhoduje skóre setov, ale o víťazovi rozhoduje deviaty, tzv. „zlatý zápas“. Tento zápas vyberie z dvojhry mužov, dvojhry žien alebo mixu vedúci družstva, ktoré skončí po základnej časti vyššie v tabuľke. Do vybraného zápasu nesmie nastúpiť hráč, ktorý už v tejto disciplíne v danom stretnutí hral. Každý hráč môže štartovať vo 2 zápasoch v stretnutí v rôznych disciplínach. Výnimku tvorí len prípad deviateho, tzv. „zlatého zápasu. Za deviaty zápas sa hráčom nezapočítavajú body do rebríčkov. Na stretnutia play-off môžu nastúpiť len tí zahraniční hosťujúci hráči, ktorí nastúpili aspoň v dvoch kolách základnej časti.

6. Rozpis a termíny stretnutí Extraligy:

Družstvá boli združené do dvojíc a boli im priradené nasledovné písmená:
A1 - AGB ekoservis Košice   
A2 - Lokomotíva Košice 
B1 - Merkury Broker Košice
B2 - PBA Prešov
C1 - Sokol Ilava
C2 - BKR Púchov
D   - Spoje Bratislava

1. kolo (30.4.2022):                                              

Lokomotíva Košice (Rozhanovce):
A1 - C2
A2 – C1                                           
A1 – C1
A2 – C2                                           
Merkury Broker Košice:
B1 - B2
B2 - D
B1 - D

2. kolo (11.6.2022):

Sokol Ilava:
B1 – C2
C1 – B2
B1 – C1
C2 – B2
Spoje Bratislava:
A1 - A2
A2 - D
A1 - D

3. kolo: (termín a miesta budú včas upresnené)

A1 – B2
A2 – B1
A1 – B1
A2 – B2

C2 - C1
C1 - D
C2 - D

4. kolo: (termín a miesto play-off budú včas upresnené

sobota:

stretnutia play-off
A - 3. družstvo po základnej časti – 6. družstvo po základnej časti
B - 4. družstvo po základnej časti – 5. družstvo po základnej časti

stretnutie o 5. miesto
porazení A – porazení B

semifinále:
C - 1. družstvo po základnej časti – víťaz štvrťfinále (horší v tabuľke po základnej časti)
D - 2. družstvo po základnej časti – víťaz štvrťfinále (lepší v tabuľke po základnej časti)

nedeľa:

finále
víťaz C – víťaz D

stretnutie o 3. miesto
porazení C – porazení D

Oficiálne začiatky stretnutí sú  v základnej časti o 9.00 - 12.00 - 15.00 hod. O začiatkoch stretnutí o záchranu a play-off bude riadiaci súťaže informovať vedúcich družstiev v priebehu súťažného ročníka. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatkov stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať presedu ŠTK.

7. Kluby, ktoré chcú usporiadať niektoré kolo Extraligy, sú povinné pri žiadosti o jeho pridelenie uviesť aj návrh na vrchného rozhodcu s platným preukazom, ktorý je ochotný súťaž viesť. Vrchných rozhodcov pre všetky termíny Extraligy určuje sekretariát, ktorý  je oprávnený návrh klubu na rozhodcu potvrdiť alebo určiť iného rozhodcu. V priebehu sezóny sekretariát zodpovedá za činnosť vrchných rozhodcov a určuje náhradníkov v prípade výpadku nominovaného rozhodcu. V odôvodnených prípadoch je oprávnený zmeniť nomináciu vrchného rozhodcu. V takom prípade je sekretariát povinný zaslať písomné odôvodnenie zmeny na adresu ŠTK a meneného rozhodcu.

8. Usporiadateľ ligového kola je povinný uhradiť vrchnému rozhodcovi náklady na cestovné, ubytovanie a stravné podľa platných predpisov a navyše odmenu vo výške 70.-€ za celodennú akciu (nad 6 hodín) alebo 35.-€ za poldennú akciu (do 6 hodín).

9. V prípade priaznivej finančnej situácie je VV SZBe oprávnený rozhodnúť o tom, že KR nominuje na play-off Extraligy hlavných rozhodcov a uhradí im cestovné a odmeny. V takom prípade je usporiadateľ povinný uhradiť nominovaným hlavným rozhodcom stravu a ubytovanie. Počet hlavných rozhodcov musí byť minimálne dvakrát väčší ako počet kurtov, na ktorých sa bude hrať.

10. Súťaž sa hrá s košíkmi ADIDAS Flieger FS7 alebo ADIDAS FS6, ktoré dodá SZBe v počte 2 tucty na stretnutie. Ak sa niektoré družstvo z vlastnej viny nezúčastní niektorého stretnutia, jeho podiel košíkov prepadáva v prospech SZBe.

11. Za každý zápas v stretnutí Extraligy, ktorý družstvo neodohrá z dôvodu neprítomnosti hráča bude potrestané pokutou vo výške 30.-€ bez ohľadu na dôvody, ktoré to zapríčinili. V prípade, že sa družstvo nedostaví na stretnutie, môže mu byť zo strany ŠTK udelená pokuta do výšky 350.-€.

12. Stretnutia Extraligy sa musia hrať v hale s minimálnou výškou 6 m, ktorá má aspoň 4 regulárne ihriská spĺňajúce podmienky čl. 20 Súťažného poriadku (stojany pre rozhodcov, číselníky, čiary, podlaha, osvetlenie). Za nedodržanie podmienok o regulárnych ihriskách stanovených v tomto článku sa stanovujú pokuty: 20.-€ za číselníky a 20.-€ za teplotu v telocvični.

13. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný pri organizácii podujatia rešpektovať a dodržiavať všetky zmluvy (napr. o reklame) uzavreté SZBe s inými subjektmi a to aj v prípade, že zmluva bola uzavretá neskôr, ako bolo podujatie pridelené usporiadateľovi, najneskôr však 3 mesiace pred začiatkom podujatia. V prípade, že SZBe uzavrel zmluvu, ktorá má taký vplyv na organizovanie súťaže, že organizátor nie je schopný alebo ochotný ju akceptovať, môže sa organizácie podujatia vzdať. Musí tak však urobiť čo najskôr, najneskôr do 2 týždňov po obdržaní informácie o podmienkach zmluvy.

14. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný používať ligový SW a po skončení súťaže vytlačiť zápisy o stretnutí, dať ich podpísať vedúcim družstiev a zaslať ich riadiacemu súťaže. Zároveň  najneskôr do 18:00 hodiny je povinný nahlásiť výsledky stretnutí telefonicky alebo mailovo na sekretariát SZBe: stk@bedminton.sk

15. V stretnutí Extraligy musia všetci hráči jedného družstva odohrať všetky zápasy stretnutia v tričkách rovnakej farby. Za každý zápas, v ktorom to hráči nedodržia, bude klub potrestaný pokutou vo výške 17.-€. Tričko sa považuje za vyhovujúce, ak je aspoň 75% jeho povrchu príslušnej základnej spoločnej farby celého družstva. 

16. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj Extraligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 23.-€ za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

17. V prípade rovnosti bodov družstiev na čele tabuľky extraligy rozhoduje o ich poradí skóre vzájomných zápasov a nie celkové skóre.

18. Víťazné družstvo Extraligy sa stáva majstrom Slovenska, získava zlaté medaily a na jeden rok putovný Ligový pohár od SZBe. Putovný pohár je družstvo povinné priniesť na záverečné kolo ďalšieho ročníka Extraligy, aby ho mohol prevziať ďalší víťaz. Družstvá na ďalších miestach získavajú strieborné a bronzové medaily. Víťazné družstvo a má právo reprezentovať SR v ďalšom ročníku EP klubov.

19. Posledné družstvo Extraligy odohrá o záchranu barážový turnaj s dvoma družstvami z druhých líg (po jednom z II. ligy Východ a II. ligy Západ). Právo postupu do Extraligy získavajú prvé dve družstvá z baráže.

Kontakty na vedúcich družstiev:

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

 

 

 

 

AGB ekoservis Košice

Ladislav Tomčko

0917 840 864

lacotomcko@centrum.sk

Spoje Bratislava

Juraj Vachálek

0915 266 147

treningy.vachalek@gmail.com

Lokomotíva Košice

Richard Šmatlák

0948 045 301

richardsmatlak@gmail.com

Sokol Ilava

Adam Horák

0907 827 364

adamhorak6299@gmail.com

KPŠ Košice

Ľuboš Petrovský

0903 900 963

ak.petrovsky@gmail.com

PBA Prešov

Daniel Dubravský

0908 461 454

daniel.dubravsky@gmail.com

BKR Púchov

Tomáš Lobotka

0904 653 221

tlobotka@gmail.com

 

v Klenovci 8.4.2022
za ŠTK SZBe
Richard Bálint
riadiaci súťaže

19. 4. 2022