august 2022
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
             

Propozície Grand Prix Q U17, Bratislava 9.4.2022P R O P O Z Í C I E
oblastného kvalifikačného turnaja - Grand Prix Q
mladšieho dorastu v bedmintone

Organizátor: Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka https://scdubravka.sk

Dátum konania: sobota 9.4.2022

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U17 registrovaní v oddieloch oblasti SR Západ s výnimkou hráčov, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U17, ktorý usporiada v dňoch 7.-8.5.2022 klub Spoje Bratislava (Ondrejčák, A. Suchý, Marek, Alex Petrovič, Andrej Petrovič, Pintrava, Ivanovičová, Kyselicová, E. Vojtíšková, L. Vašatová, Gaľová, E.  Bieleschová, Šebová, Žiačiková a Jenčová)

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín zasielajte emailom na adresu filip.guldan51@gmail.com najneskôr dňa 7.4.2022, aby bolo možné podľa počtu prihlásených hráčov upresniť rozsah objednaných kurtov.

Vrchný rozhodca: Matúš Sýkora

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Nasadenie: podľa redukovaných slovenských rebríčkov U17 k 1.4.2022

Loptičky: vlastné v schválenom poradí

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Postup na GP A: najlepších 6+6 hráčov podľa poradia v dvojhre

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 12 .-€ za všetky disciplíny

Informácie: Filip Guldan, mobil 0904 308 349, email filip.guldan51@gmail.com

Časový program:
prezentácia:         8:15 – 8:45 hod.
losovanie:             8:45 hod.
zahájenie:            9:00 hod. mix

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

                                   Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

 

Bratislava  28.3.2022
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

4. 4. 2022