august 2022
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
             

Propozície Grand Prix Q U17, Dolný Kubín 10.4.2022P R O P O Z Í C I E
oblastného kvalifikačného turnaja
Grand Prix Q U17 v bedmintone

Organizátor: KBŠ Dolný Kubín

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4 (4 kurty)

Dátum konania: nedeľa, 10. 4. 2022

Informácie: Jozef Vešelényi , mobil: 0907 857 760, e-mail: veselenyi@orava.sk

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín zasielajte na vyššie uvedenú emailovú adresu do 7.4. 2022 do 12:00 hod.

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U17, registrovaní v oddieloch oblasti SR Východ s výnimkou 12 hráčov a 12 hráčok z redukovaného rebríčka k 1.4.2022 (Poláček, András, Diro, Sucháň, Macek, Hajdu, Goldiánová, Šillingová, Osadská), ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U17, ktorý sa uskutoční 7.5.2022 v Dolnom Kubíne    

Postup na GP A: 6 + 6 hráčov podľa poradia v dvojhre

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné: 8.- € za hráča na všetky disciplíny

Vrchný rozhodca: Jozef Vešelényi     

Prezentácia: 10. 4. 2022 od 7:30 hod. v telocvični školy

Losovanie: 8:15 hod.

Otvorenie: 8:30 hod.

Košíky: vlastné v schválenom  poradí  SZBe

Disciplíny: miešaná štvorhra, dvojhra, štvorhra   

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie vo dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Dolný Kubín  28.3.2022
Jozef Vešelényi
za KBŠ Dolný Kubín

4. 4. 2022