október 2021
po ut st št pi so ne
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
             

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže pre II. ligu Západ 2020/2021II. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ
súťažný rok 2020 a 2021


 Správy č. 4
 
pravený rozpis súťaže pre pokračovanie v roku 2021

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB  platných od 26.2. 2021 a tohto rozpisu, ktorý bol upravený z dôvodu zrušenia súťaží v roku 2020 a v prvom polroku 2021 kvôli korona vírusu.

2. Podmienky účasti: platné preukazy, prihláška do 20.1.2020 a súpiska družstva zaslaná riadiacemu súťaže do 10.9.2020 v elektronickej forme.

3. V II. lige zmiešaných družstiev SR Západ v súťažnom roku 2020 a 2021 štartujú nasledovné družstvá:  CEVA Trenčín, DBK Bratislava, BK MI Trenčín, RODON Klenovec, AŠK Fénix Bratislava, AC UNIZA Žilina, MBK PE Malinovo a Spoje Bratislava B.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Družstvá v súťaži boli rozdelené do dvoch skupín nasledovne 

A: 1. DBK Bratislava, 2. Fénix Bratislava, 3. MBK PE Malinovo, 4. Spoje Bratislava B

B: 1. CEVA Trenčín, 2. BK MI Trenčín, 3. RODON Klenovec, 4. AC UNIZA Žilina

Súťaž sa odohrá tak, že v prvom kole sa stretnú družstvá každé s každým v rámci skupiny. Z každej skupiny postúpia prvé dve družstvá do finálovej skupiny a družstvá umiestnené na treťom a štvrtom mieste v základnej skupine vytvoria pre druhé kolo skupinu o 5.-8.miesto. Vo finálovej skupine ako aj v skupine o 5.-8.miesto sa bude hrať opäť systémom každé družstvo s každým, pričom do konečnej tabuľky sa výsledky z prvého kola nezapočítavajú. Právo a zároveň povinnosť usporiadať finálový turnaj získava to z družstiev, ktoré skončili na 1.mieste v základnej skupine, ktoré má väčší počet bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje skóre zápasov, setov a prípadne košíkov. Právo a zároveň povinnosť usporiadať turnaj skupiny o 5.-8.miesto získava to z družstiev, ktoré skončili na 3.mieste v základnej skupine, ktoré má väčší počet bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje skóre zápasov, setov a prípadne košíkov.

7. Rozlosovanie II. ligy:

Prvé kolo v skupine B sa už odohralo v roku 2020, takže sa v prvom termíne bude hrať už iba skupina A.

1. kolo:  3.10.2021             A skupina usporiadateľ DBK Bratislava
poradie stretnutí v rámci skupín: 1-3, 2-4, 1-4, 2-3, 1-2, 3-4

2. kolo:  5.12.2021             poradie stretnutí vo finálovej skupine: A1-B2, B1-A2, A1-A2, B1-B2, A1-B1, A2-B2

poradie stretnutí v skupine o 5.-8.miesto: A3-B4, B3-A4, A3-A4, B3-B4, A3-B3, A4-B4

8. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá II. ligy určuje usporiadateľ.

10. II. liga dospelých sa hrá výlučne s pierkovými košíkmi značky FZ Forza VIP alebo ADIDA Flieger FS6. Košíky na stretnutia dodá SZBe v počte 1 tuba na stretnutie, zvyšok dodávajú družstvá rovnakým dielom.

11. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev – treba poslať súbor lsw
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan)

V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín kompletné výsledky riadiacemu súťaže, bude mu udelená pokuta 50.-€.

12. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj II. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

13. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú barážový turnaj spolu s posledným družstvom z extraligy o postup do ďalšieho ročníka extraligy. Z baráže postupujú prvé dve družstvá. V prípade, že víťaz niektorej II.ligy nemá záujem o štart v kvalifikácii, postupuje do kvalifikácie ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II.ligy.

14. Do II. ligy SR Západ postupuje jedno družstvo z III. ligy. Z II. ligy SR Západ zostupuje do III. ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II. lige 8 družstiev. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou a II. ligou SR Západ.

Kontakty na vedúcich družstiev:

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

CEVA Trenčín

Jakub Klačanský

0908 114 930

jakub13188@gmail.com

DBK Bratislava

Vladimír Uhrín

0911 076 711

uhrin.vladimir.zv@gmail.com

BK MI Trenčín

Juraj Kohút

0911 485 843

fzforza@post.sk

RODON Klenovec

Rudolf Kaštan

0910 172 479

r.kastan@centrum.sk

AŠK Fénix Bratislava

Ján Jasenský

0903 970 145

jasensky.jan@gmail.com

AC UNIZA Žilina

Igor Novák

0903 718 884

novakigor.sia@gmail.com

MBK PE Malinovo

Martin Láznik

0911 356 515

majola@centrum.sk

Spoje Bratislava B

Tomáš Ondrovič

0944 906 565

tom.ondrovi179@gmail.com


Bratislava 24.8.2021
za ŠTK SZBe
Filip Guldan
riadiaci súťaže

26. 8. 2021