január 2021
po ut st št pi so ne
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
             

Správy ŠTK č. 4

ŠTK SZBe zverejnila Správy ŠTK č. 4, ktoré okrem iného obsahujú aj prehľad diskutovaných zmien pre sezónu 2021.


Správy ŠTK č. 4

 

Pre obmedzenia vládnych orgánov pre pandémiu COVID-19 v začiatku sezóny 2021, diskutovala ŠTK o nasledovných zmenách:


1. Plánované zmeny

Začiatok sezóny 2021
ŠTK plánuje posunúť začiatok sezóny na 1.4.2021.

 

M SR za rok 2020
Ak to situácia dovolí, ŠTK pripravuje usporiadať M SR všetkých vekových kategórií jednotlivcov za rok 2020 a mládežníckych družstiev v mesiacoch február - marec 2021. Možným miestom turnajov by mohol byť Trenčín (hala M-SPORT), kde by sa dali organizovať vždy dve kategórie za jeden víkend. Presný termín a podmienky štartu hráčov budú ŠTK  včas upresnené a zverejnené.

 

Súťaže zmiešaných družstiev dospelých
ŠTK uvažuje o dvoch variantách:
A) súťaže z ročníka 2020 nechať nedokončené. Družstvá vo všetkých ligách by v novom ročníku štartovali v rovnakom zložení - žiadne družstvo by nevypadlo a žiadne nepostúpilo. Všetky súťaže družstiev by sa tak nedohrávali.
B) rozohraný súťažný ročník 2020 dohrať v sezóne 2021. Znamenalo by to, že všetky ligy by pokračovali v sezóne 2021. Obidva ročníky by boli spojené do jedného súťažného ročníka 2020/2021.

 

Hosťovanie domácich a zahraničných hráčov
A) hosťovania domácich hráčov v slovenských kluboch v sezóne 2021 budú pokračovať tak ako boli schválené ŠTK v sezóne 2020. Podmienkou bude opätovné požiadanie o hosťovanie hráča v slovenskom klube na predpísanom tlačive, potvrdené obidvoma klubmi a podpisom hráča - avšak bez poplatku.
B) rovnaký postup bude aj pri hosťovaní zahraničných hráčov v slovenských kluboch
Takýto spôsob hosťovania domácich a zahraničných hráčov v slovenských kluboch bude platiť len pri variante B v súťažiach družstiev.
Pri variante A a nových hosťovaniach na sezónu 2021 bude platiť štandardný postup pri schvaľovaní hosťovaní.

 

2. Priebežné a konečné rebríčky sezóny 2020

ŠTK vydala priebežné rebríčky všetkých kategórií, ktoré sú platné od 1.12.2020. Tieto rebríčky sú k nahliadnutiu na stránke SZBe a www.rebricky.bedminton.sk.
Do rebríčkov mládeže sú započítané 2 najlepšie výsledky z prebiehajúcej sezóny 2020 a redukovaný rebríček k 1.1.2020. Do priebežného rebríčka dospelých sú započítané 2 najlepšie výsledky z turnajov alebo líg zo sezóny 2020 a konečný rebríček k 31.12.2019.
Tieto rebríčky budú slúžiť k nasadeniu hráčov na M SR (v prípade konania).
Koncoročné rebríčky sezóny 2020 budú vytvorené po prípadných M SR, započítajú sa do neho 3 najlepšie výsledky zo sezóny 2020 (vrátane M SR). V prípade neuskutočnenia sa M SR bude vytvorený koncoročný rebríček, do ktorého budú započítané 2 najlepšie výsledky zo sezóny 2020.

 

3. Pokuty

ŠTK SZBe udelila pokutu klubu Lokomotíva Košice na základe Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2020, čl. VII, bodu 16. Pokuty za nedokončenie súťaží GP A a M SR: " Hráčovi, ktorý na GP A dospelých, U17 a U19 a M SR všetkých vekových kategórií nenastúpi na záverečné stretnutia v nedeľu z dôvodu neprítomnosti v hale, udelí  ŠTK SZBe pokutu vo výške 100.-€ za každý neodohraný zápas na GP A a 150.-€ za každý neodohraný zápas na M SR bez ohľadu na okolnosti, ktoré neprítomnosť hráča zapríčinili".
ŠTK týmto udelila pokutu 200.-€ za nenastúpenie hráčky Lokomotívy Košice Sofie Slosiarikovej na finále zmiešanej štvorhry a semifinále dvojhry žien dňa 4.10.2020 na Grand Prix A dospelých, ktoré sa konali v Ilave v dňoch 3.-4.10.2020.

 

4. Kalendár

ŠTK predbežne predlžuje termín prihlášok na organizáciu hlavných podujatí na sezónu 2021 do 31.1.2021.

 

5. Nové kluby v SZBe.

Do SZBe sa v máji prihlásil klub:
-   Košice CROWS o. z.  (zaradený do oblasti SR Východ)
Kontakty na uvedený klub sú uvedené na internetovej stránke SZBe www.bedminton.sk

 

6. Obnovenie členstva

V septembri bolo obnovené členstvo klubom B-KLUB Pezinok a ŠK Juventa Žilina
Aktuálny stav počtu registrovaných klubov v SZBe je 61.

 

 

Klenovec, 21.12.2020
Richard Bálint
predseda ŠTK SZBe           

Súbory na stiahnutie:
  Správy ŠTK č. 4
23. 12. 2020