jún 2021
po ut st št pi so ne
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
             

Tréneri v škole

Splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera, informoval o pripravovanom pilotnom projekte „Tréneri v škole“, ktorý by sa mal rozbehnúť v januári 2021.


Hlavnou myšlienkou projektu by malo byť rovnocenné zapojenie do pohybovej aktivity čo najväčšieho percenta detí v triede, bez ohľadu na to, ako je ktoré dieťa pohybovo nadané. Cieľom programu by následne malo byť skvalitnenie či zatraktívnenie hodín telesnej výchovy na školách prostredníctvom prehĺbenia záujmu a zlepšovania vzťahu detí k športu v 1. a 2. ročníku ZŠ pomocou zapojenia profesionálnych, odborných a vyškolených trénerov na hodinách telesnej výchovy.

Do projektu sa máte možnosť zapojiť aj Vy. Spomedzi všetkých kandidátov sa bude vyberať 45 trénerov a 15 náhradníkov (Pre KE, BB a ZV, BA región vždy po 15 tréneroch a 5 náhradníkoch).

Informácie pre uchádzačov:

·        Každý z vybraných 45-tich trénerov bude musieť absolvovať povinné školenie

·        Každý z vybraných trénerov bude zaradený (podľa jeho špecifikácie) do jedného z troch dvoj-mesačných cyklov pod názvami :
1.Základy lokomócie (atletika,gymnastika..),
2.Loptové hry (väčšina rôznych druhov športov...)
3.Rytmika a koordinácia (tanec,úpolové športy…)

*bedminton sa bude nachádzať pod číslom 2.

Informácie ku školeniu:

  • školenie bude pre pilotný projekt programu „Tréneri do škôl“ bezplatné.
  • ak by bol tréner pripravený viesť aj iný druh športu, na aký má špecializáciu, môže taký tréner pôsobiť a vyučovať už aj v pilotnom projekte, aj viac mesiacov, podľa toho na akej ďalšej špecializovanej hodine (v inom športe) bude pôsobiť
  • každý tréner, ktorý absolvoval školiaci kurz, je oprávnený vrátiť sa v prípade záujmu neskôr do rozšíreného programu „Tréneri v škole“ a tým získa možnosť pôsobenia v programe na dlhšiu dobu. (podľa rozšírenia programu na ďalší školský rok).
  • každému trénerovi budeme odporúčať robiť svoje popoludňajšie tréningové aktivity, či iné zamestnanie v rozumnej miere, vzhľadom na náročnosť (fyzickú ako aj psychickú záťaž) pilotného projektu a programu “Tréneri v škole”.

Práca a úloha trénerov :

  • Každý, už vyškolený tréner ,bude môcť pôsobiť v pilotnom projekte a programe “Tréneri v škole” vo svojej špecializácií,  a to min. 6  a max. 8 týždňov (pokiaľ nie je dohodnuté inak), každý školský (pracovný) deň, teda od pondelka do piatku
  • Každý deň, v čase od 8.00h -13.30h, odučí väčšinou na inej základnej škole 2h telesnej výchovy, v dvoch triedach, v prvých dvoch ročníkoch (napr. 1A a 2B), resp. 2h telesnej výchovy vo svojej špecifikácií denne v spolupráci so zodpovedajúcim pedagógom za triedu. Ešte inak povedané, odučí 10h týždenne väčšinou na piatich školách, alebo 40h mesačne väčšinou na piatich školách.
  • Každý tréner sa zodpovedá svojmu koordinátorovi v danom regióne a spolupracuje s ním na dennej báze, ak to koordinátor vyžaduje... (reporty z hodiny TV, vstupné informácie pre analýzy a pod.)

Ak Vás zaujal pilotný projekt a program Tréneri v škole a chceli by ste sa doňho aktívne zapojiť, prihláste sa a pre začiatok vyplňte dotazník:

https://forms.gle/BbbQ4xK8dXozQPC66

Upozorňujeme, že vzhľadom na pandémiu Covid19 a tým aj obmedzenie pôsobenia trénerov na ZŠ, môže byť program “Tréneri v škole” posunutý na vyhovujúcu a bezpečnú dobu.

 

21. 10. 2020